Идет загрузка документа (83 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о внесении изменений в реестр аудиторских фирм и аудиторов, которые могут проводить аудиторские проверки финансовых учреждений

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 05.04.2013

ЗАЯВА
про внесення змін до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Заявник ______________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові аудитора або найменування аудиторської фірми)
_____________________________________________________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи або серія та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відповідну відмітку у паспорті) або код за ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________
(місце проживання або місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
(номер, серія, дата видачі чинного свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України)
_____________________________________________________________________________________
(серія, номер, дата видачі свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ)

Прошу внести зміни до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити
аудиторські перевірки фінансових установ, на підставі:
_____________________________________________________________________________________
(зміни в документах, що подані до Нацкомфінпослуг заявником)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До заяви додаються такі документи:

1. Засвідчена копія свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України, у разі зміни зазначеної в ньому інформації про аудиторську фірму або аудитора.

2. Реєстраційна картка аудиторської фірми (аудитора) з відповідними змінами.

3. Копія(ї) сертифіката(ів) аудитора - керівника аудиторської фірми та/або працівників фірми (сертифікованих аудиторів) (у разі зміни керівника аудиторської фірми та/або працівників фірми (сертифікованих аудиторів)).

4. Засвідчені копії документів, які підтверджують удосконалення аудиторами професійних знань та проходження за результатами такого удосконалення знань контрольного тестування відповідно до вимог Порядку ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 26 лютого 2013 року N 640 (подається аудиторською фірмою у разі зміни керівника аудиторської фірми та/або працівників фірми (сертифікованих аудиторів)).

Підпис аудитора/
керівника
аудиторської фірми

 
 
_______________________
 

 
 
________________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 21.08.2018 р. N 1455)

Опрос