Идет загрузка документа (83 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление аудиторской фирмы о включении в реестр аудиторских фирм и аудиторов, которые могут проводить аудиторские проверки финансовых учреждений

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 05.04.2013

ЗАЯВА
аудиторської фірми про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Заявник ______________________________________________________________________________
(найменування аудиторської фірми)
_____________________________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження (поштовий індекс, область, район, місто (село, селище), вулиця, номер будинку
(корпусу, офісу)), телефон/факс, електронна пошта)
_____________________________________________________________________________________
(номер, серія, дата видачі чинного свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України)

До заяви додаються такі документи:

1. Реєстраційна картка аудиторської фірми.

2. Засвідчена копія чинного свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України.

3. Копії чинних сертифікатів аудитора - керівника фірми та не менше ніж двох аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі за основним місцем роботи.

4. Копія чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості, що видається Аудиторською палатою України.

5. Засвідчені копії документів, які підтверджують удосконалення професійних знань та проходження за результатами такого удосконалення знань контрольного тестування відповідно до вимог Порядку ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 26 лютого 2013 року N 640, - не менше ніж двох сертифікованих аудиторів фірми, які мають право підпису аудиторських висновків (звітів) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності небанківських фінансових установ.

Підпис керівника
аудиторської фірми
 

________________
 

__________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з розпорядженнями
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 25.06.2015 р. N 1549
,
від 21.08.2018 р. N 1455)

Опрос