Идет загрузка документа (83 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Регистрационная карточка аудитора [относительно включения в реестр аудиторских фирм и аудиторов, которые могут проводить аудиторские проверки финансовых учреждений]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 05.04.2013

Реєстраційна картка аудитора

Інформація про аудитора

1.

Прізвище

_______________________________

2.

Ім'я

_______________________________

3.

По батькові

_______________________________

4.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку у паспорті)

_______________________________

5.

Місце проживання (поштовий індекс, область, район, місто (село, селище), вулиця, номер будинку (корпусу, квартири), телефон/факс, електронна пошта)

_______________________________

6.

Номер, серія, дата видачі свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України, із зазначенням терміну його чинності

_______________________________

7.

Номер, дата видачі сертифіката та номер рішення Аудиторської палати України про видачу сертифіката із зазначенням терміну його чинності.

_______________________________

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" з метою ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ,
я, ______________________________________________, надаю згоду Нацкомфінпослуг на обробку
                                                         (П. І. Б.)
моїх персональних даних відповідно до вимог та в обсязі, визначених Порядком ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, затвердженим розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 26 лютого 2013 року N 640.

Підпис аудитора

________________

__________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 21.08.2018 р. N 1455)

Опрос