Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление аудитора о включении в реестр аудиторских фирм и аудиторов, которые могут проводить аудиторские проверки финансовых учреждений

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 05.04.2013

ЗАЯВА
аудитора про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Заявник ______________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові аудитора)
_____________________________________________________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку у паспорті))
_____________________________________________________________________________________
(місце проживання (поштовий індекс, область, район, місто (село, селище), вулиця, номер будинку
(корпусу, квартири)), телефон/факс, електронна пошта)
_____________________________________________________________________________________
(номер, серія, дата видачі чинного свідоцтва про включення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, виданого Аудиторською палатою України)

Прошу внести мене до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ.

До заяви додаються такі документи:

1. Реєстраційна картка аудитора.

2. Засвідчена Аудиторською палатою України або нотаріально копія чинного свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України.

3. Копія чинного сертифіката аудитора.

4. Копія чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості, що видається Аудиторською палатою України.

5. Засвідчена Аудиторською палатою України або нотаріально копія документа, який підтверджує удосконалення аудитором професійних знань та проходження за результатами такого удосконалення знань контрольного тестування відповідно до вимог Порядку ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 26 лютого 2013 року N 640.

Підпис аудитора

________________
М. П. (за наявності)

__________________
(ініціали, прізвище)

____________ 20__ року

 

Опрос