Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Свидетельство о включении в реестр аудиторских фирм и аудиторов, которые могут проводить аудиторские проверки финансовых учреждений

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 05.04.2013

СВІДОЦТВО
про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

_____________________________________________________________________________________
                                          (прізвище, ім'я та по батькові аудитора або найменування аудиторської фірми)
_____________________________________________________________________________________
     (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи або серія та номер паспорта (для фізичних
    осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
     податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку у паспорті)
                                                                                                      або код за ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________
                  (номер, серія, дата видачі свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
                                                                                      Аудиторською палатою України)
включений(а) до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від ____________ 20__ року N ___.

Реєстраційний номер Свідоцтва _____________________________________________

Строк дії Свідоцтва:

 

з   ________________________________

до   ________________________________;

_____________________________
(посада уповноваженої особи)

_____________________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від ____________ 20__ року N ___

строк дії Свідоцтва продовжено до ____________ 20__ року

_____________________________
(посада уповноваженої особи)

_____________________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

___ ____________ 20__ року

Опрос