Идет загрузка документа (82 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет об оперативности рассмотрения местными общими судами материалов уголовного производства

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 05.04.2013
Утратил силу

Звітність

Звіт про оперативність розгляду місцевими загальними судами матеріалів кримінального провадження

_____________________________________
(період)

Подають:

Терміни подання

районні, районні в містах, міські, міськрайонні суди - територіальному управлінню Державної судової адміністрації України

не пізніше 5-го дня після звітного періоду

територіальні управління Державної судової адміністрації України - Державній судовій адміністрації України; копію - відповідному апеляційному суду

не пізніше 10-го дня після звітного періоду


Форма N 1-1-ОП

(квартальна, піврічна, річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
від 19.01.2015 N 8

Розділ 1. Строки розгляду матеріалів кримінального провадження

Рух матеріалів кримінального провадження у суді

Номер рядка

Кількість матеріалів кримінального провадження

Усього

у т. ч. нерозглянуті матеріали кримінального провадження, які не зупинені і не відкладені

А

Б

1

2

Перебувало матеріалів кримінального провадження (протягом звітного періоду наростаючим підсумком)

1

 

 

Розглянуто матеріалів кримінального провадження (протягом звітного періоду наростаючим підсумком)

2

 

 

з них

призначено до підготовчого судового засідання з порушенням строків, установлених ст. 314 КПК України

3

 

 

призначено до судового розгляду з порушенням строків, установлених ст. 316 КПК України

4

 

 

Залишок нерозглянутих матеріалів кримінального провадження на кінець звітного періоду

5

 

 

у тому числі кількість провадження

зупинених провадженням

6

 

 

у яких провадження на кінець звітного періоду не зупинено

7

 

 

з них

станом на кінець звітного періоду

не призначено до підготовчого провадження понад 5 діб

8

 

 

не розглядаються більше 10 діб з дня постановлення ухвали про призначення судового розгляду

9

 

 

не розглянуто у строк

понад 6 місяців до 1 року

10

 

 

понад 1 рік до 2 років

11

 

 

понад 2 роки

12

 

 

Загальна кількість нерозглянутих матеріалів кримінального провадження, за якими особи тримаються під вартою і рахуються за судами понад 6 місяців

матеріалів

13

 

 

осіб

14

 

 

Загальна кількість матеріалів кримінального провадження, розгляд яких відкладався (наростаючим підсумком з урахуванням розглянутих і нерозглянутих проваджень (із рядка 1)

15

 

 

Розділ 2. Причини та факти відкладення розгляду матеріалів кримінального провадження

Причини та факти відкладення розгляду матеріалів кримінального провадження

Номер рядка

Кількість причин відкладення розгляду матеріалів
(наростаючим підсумком)

Кількість фактів відкладання розгляду матеріалів
(наростаючим підсумком)

Кількість матеріалів, розгляд яких на кінець звітного періоду відкладено

А

Б

1

2

3

Усього відкладено розгляд матеріалів кримінального провадження

1

 

 

 

Причини відкладення розгляду матеріалів кримінального провадження

Нездійснення доставки до суду обвинуваченого, який тримається під вартою

2

 

 

 

Неприбуття обвинуваченого

3

 

 

 

Хвороба обвинуваченого

4

 

 

 

Неприбуття прокурора

5

 

 

 

Неприбуття захисника

6

 

 

 

Неприбуття свідків, потерпілих

7

 

 

 

Неприбуття інших учасників кримінального провадження

8

 

 

 

Складення та погодження прокурором процесуальних документів щодо

відмови від підтримання державного обвинувачення

9

 

 

 

зміни обвинувачення

10

 

 

 

висунення додаткового обвинувачення

11

 

 

 

Підготовка захисту обвинуваченого від зміненого чи додаткового обвинувачення

12

 

 

 

Підготовка потерпілого для підтримання обвинувачення в суді, якщо прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення

13

 

 

 

Проведення дослідження речових доказів за місцем їх знаходження, огляду на місці

14

 

 

 

Проведення експертизи у випадках та порядку, передбачених статтею 332 КПК України

15

 

 

 

Надання доступу до речей чи документів або доручення проведення слідчих (розшукових) дій у випадках та порядку, передбачених статтею 333 КПК України

16

 

 

 

Інші підстави

17

 

 

 

Розділ 3. Інформація про вжиття судами заходів для своєчасного розгляду матеріалів

Розділ 1.1. Строки розгляду кримінальних справ

Рух кримінальних справ у суді

Номер рядка

Кількість справ

Усього

у т. ч. нерозглянуті справи, які не зупинені і не відкладені

А

Б

1

2

Перебувало в провадженні справ (протягом звітного періоду наростаючим підсумком)

1

 

 

Закінчено провадженням справ (протягом звітного періоду наростаючим підсумком)

2

 

 

з них призначено до розгляду з порушенням строків, установлених

ст. 241 КПК України

3

 

 

ст. 256 КПК України

4

 

 

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

5

 

 

у тому числі кількість справ

зупинених провадженням

6

 

 

в яких провадження на кінець звітного періоду не зупинено

7

 

 

з них

станом на кінець звітного періоду

не призначено до попереднього розгляду понад 30 діб

8

 

 

не розглядаються більше 20 діб з дня їх попереднього розгляду

9

 

 

не розглянуто у строк

понад 6 місяців до 1 року

10

 

 

понад 1 рік до 2 років

11

 

 

понад 2 роки

12

 

 

Загальна кількість нерозглянутих справ, за якими особи тримаються під вартою і рахуються за судами понад 6 місяців

справ

13

 

 

осіб

14

 

 

Загальна кількість справ, розгляд яких відкладався (наростаючим підсумком з урахуванням розглянутих і нерозглянутих справ (із рядка 1)

15

 

 

Розділ 2.1. Причини та факти відкладення розгляду справ

Причини та факти відкладення розгляду справ

Номер рядка

Кількість причин відкладення розгляду справ
(наростаючим підсумком)

Кількість фактів відкладання розгляду справ
(наростаючим підсумком)

Кількість справ, розгляд яких на кінець звітного періоду відкладено

А

Б

1

2

3

Усього відкладено розгляд справ

1

0

0

0

Причини відкладення розгляду справ

Нездійснення доставки до суду підсудного, який тримається під вартою

2

 

 

 

Неявка підсудного

3

 

 

 

Хвороба підсудного

4

 

 

 

Неявка прокурора

5

 

 

 

Неявка захисника

6

 

 

 

Неявка свідків, потерпілих

7

 

 

 

Неявка інших учасників процесу

8

 

 

 

Призначення експертизи

9

 

 

 

У зв'язку зі зміною прокурором обвинувачення

10

 

 

 

Доручено виконати певні слідчі дії (ст. 315-1 КПК України)

11

 

 

 

у тому числі

судові доручення не були виконані у визначений судом строк

12

 

 

 

Неналежне або несвоєчасне повідомлення учасників процесу про час і місце розгляду справ

13

 

 

 

Інші підстави

14

 

 

 

Розділ 3.1. Інформація про вжиття судами заходів для своєчасного розгляду справ

Керівник

______________________________
(підпис)

 
(П. І. Б.)

Виконавець

______________________________

 
(П. І. Б.)

телефон: __________________ факс: ___________________ електронна пошта: ________________

"___" ____________ 20__ р.

Опрос