Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Уведомление о правах, определенных законодательством в сфере защиты персональных данных, цель обработки персональных данных, лиц, которым передаются данные

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.04.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ
про права, визначені законодавством у сфері захисту персональних даних, мету обробки персональних даних, осіб, яким передаються дані

"___" ___________ 20__ р.

N _____

м. Київ

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
                                                            (прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта персональних даних)

____________________________________________________________________________________
                                                                            (посада суб'єкта персональних даних)

Керуючись статтею 12 Закону України "Про захист персональних даних" (далі - Закон), повідомляємо Вам, що персональні дані, згоду на обробку яких надано Вами у заяві від "___" _________ 20__ року, включено до бази персональних даних НКРЕ.

Персональні дані у базі персональних даних обробляються в автоматизованій системі "Картка" єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри", в особових справах та програмному комплексі "ІС-ПРО" (далі - база персональних даних).

База персональних даних фактично розміщена:

система "Картка" - у відділі роботи з персоналом, запобігання та протидії корупції НКРЕ;

програмний комплекс "ІС-ПРО" - в управлінні з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності НКРЕ.

Метою обробки (у тому числі збору) Ваших персональних даних є забезпечення реалізації трудових, соціально-трудових відносин, відносин у сфері управління персоналом, військового обліку, адміністративно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського і податкового обліку, а також:

ведення кадрового діловодства;

підготовка визначеної законодавством статистичної та іншої звітності;

документальне забезпечення прав та обов'язків працівників та роботодавця у сфері праці та соціального захисту.

Згідно зі статтею 8 Закону Ви маєте право:

знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить Ваші персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;

на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються Ваші персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст Ваших персональних даних, які зберігаються;

пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних володільцем цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних, або до суду;

застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

відкликати згоду на обробку персональних даних;

знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

на захист від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки.

Відповідно до наданої Вами згоди Ваші персональні дані передаються банківській установі _____________________________ в обсязі, необхідному для реалізації карткового зарплатного проекту.

Начальник відділу роботи
з персоналом, запобігання та
протидії корупції

 
 
_______________
(підпис)

 
 
___________________
(ініціали, прізвище)

Примірник цього повідомлення отримано

____________        ____________________________
        (підпис)                                      (ініціали, прізвище)

________________ 20___ р.
                 (дата)

 

Опрос