Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Обязательство о неразглашении персональных данных

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.04.2013

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
про нерозголошення персональних даних

Відповідно до статті 10 Закону України "Про захист персональних даних" зобов'язуюсь не розголошувати у будь-який спосіб персональні дані інших осіб, що стали відомі мені у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.

Підтверджую, що зобов'язання буде чинним після припинення мною діяльності, пов'язаної з обробкою персональних даних, крім випадків, установлених законом.

_____________ 20__ р.
              (дата)

_________________
(підпис)

 

ЖУРНАЛ
реєстрації зобов'язань про нерозголошення персональних даних

N
з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата надання зобов'язання про нерозголошення персональних даних

Дата позбавлення права доступу до персональних даних та їх обробки

Причина позбавлення права доступу до персональних даних та їх обробки
(звільнення, переведення на посаду, обов'язки за якою не пов'язані з обробкою персональних даних)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про права, визначені законодавством у сфері захисту персональних даних, мету обробки персональних даних, осіб, яким передаються дані

"___" ___________ 20__ р.

N _____

м. Київ

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
                                                            (прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта персональних даних)

____________________________________________________________________________________
                                                                            (посада суб'єкта персональних даних)

Керуючись статтею 12 Закону України "Про захист персональних даних" (далі - Закон), повідомляємо Вам, що персональні дані, згоду на обробку яких надано Вами у заяві від "___" _________ 20__ року, включено до бази персональних даних НКРЕ.

Персональні дані у базі персональних даних обробляються в автоматизованій системі "Картка" єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри", в особових справах та програмному комплексі "ІС-ПРО" (далі - база персональних даних).

База персональних даних фактично розміщена:

система "Картка" - у відділі роботи з персоналом, запобігання та протидії корупції НКРЕ;

програмний комплекс "ІС-ПРО" - в управлінні з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності НКРЕ.

Метою обробки (у тому числі збору) Ваших персональних даних є забезпечення реалізації трудових, соціально-трудових відносин, відносин у сфері управління персоналом, військового обліку, адміністративно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського і податкового обліку, а також:

ведення кадрового діловодства;

підготовка визначеної законодавством статистичної та іншої звітності;

документальне забезпечення прав та обов'язків працівників та роботодавця у сфері праці та соціального захисту.

Згідно зі статтею 8 Закону Ви маєте право:

знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить Ваші персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;

на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються Ваші персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст Ваших персональних даних, які зберігаються;

пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних володільцем цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних, або до суду;

застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

відкликати згоду на обробку персональних даних;

знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

на захист від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки.

Відповідно до наданої Вами згоди Ваші персональні дані передаються банківській установі _____________________________ в обсязі, необхідному для реалізації карткового зарплатного проекту.

Начальник відділу роботи
з персоналом, запобігання та
протидії корупції

 
 
_______________
(підпис)

 
 
___________________
(ініціали, прізвище)

Примірник цього повідомлення отримано

____________        ____________________________
        (підпис)                                      (ініціали, прізвище)

________________ 20___ р.
                 (дата)

 

ЖУРНАЛ
реєстрації документів з питань обробки персональних даних працівників
(згоди на обробку персональних даних, повідомлення про права у сфері захисту персональних даних)

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада, структурний підрозділ

Вид документа
(згода на обробку персональних даних та/або повідомлення про права, визначені законодавством у сфері захисту персональних даних, мету обробки персональних даних, осіб, яким передаються дані)

Реквізити згоди на обробку персональних даних та/або повідомлення про права, визначені законодавством у сфері захисту персональних даних, мету обробки персональних даних, осіб, яким передаються дані

Примітки

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос