Идет загрузка документа (373 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о выдаче (продлении срока действия) разрешения на эксплуатацию излучающего устройства

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.03.2013

ЗАЯВА
про видачу (продовження строку дії)1 дозволу на експлуатацію випромінювального пристрою

1. Загальні відомості

Найменування суб'єкта господарювання
(для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові):

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта2 (для фізичної особи):

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне)3:

Місцезнаходження (місце проживання):

Адреса для листування:

Керівник (посада, прізвище, ім'я та по батькові):

тел.:

факс:

електронна пошта:

Банківські реквізити:

 

 

 

МФО

рахунок N

найменування банківської установи, код

Висновок щодо ЕМС (номер та дата видачі):

Дозвіл на експлуатацію РЕЗ, що потребує продовження (номер та дата видачі)4:

2. Технічні відомості

Географічні координати: широта (гр., мін., сек.),
довгота (гр., мін., сек.)

 

Адреса місця встановлення ВП

 

Вид (призначення) випромінювального пристрою

 

Потужність випромінювання, Вт

 

Висота встановлення над рівнем землі, м

 

Номінал(и) центральної(их) частот(и), МГц

 

Максимальне відхилення частот від номіналу, МГц

 

Смуга випромінювання, МГц

 

Наявність технічних засобів, що зменшують рівень завадового впливу (так/ні)5

 

Номер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

 

Оплату робіт (послуг) УДЦР гарантую.

Заявник

________________________
                         (посада)

_________________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої
особи)

 

М. П. (за наявності)

     "____" ________________ 20___ року

Відмітка УДЦР (Філії) про розгляд заяви:

Уповноважена особа

________________
(підпис)

________________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

 

 

             "____" ________________ 20___ року

Дата і номер реєстрації заяви в УДЦР (Філії) "____" __________ 20___ року N _________

____________
1 Необхідне підкреслити.

2 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

3 Фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів має бути підтверджене довідкою органів Казначейства України або довідкою органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач радіочастотного ресурсу.

4 Заповнюється у випадку продовження строку дії дозволу.

5 Детальний опис вищезазначених технічних засобів зазначається у пояснювальній записці.

(додаток 26 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676)

Опрос