Идет загрузка документа (373 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о назначении позывных сигналов судовой станции

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.03.2013

ЗАЯВА
про призначення позивних сигналів судновій станції

1. Загальні відомості

Найменування суб'єкта господарювання
(для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові):

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта1 (для фізичної особи):

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне)2:

Місцезнаходження (місце проживання):

Адреса для листування:

Керівник (посада, прізвище, ім'я та по батькові):

тел.:

факс:

електронна пошта:

Банківські реквізити:

 

 

 

МФО

рахунок N

найменування банківської установи, код

2. Відомості про судно

Назва судна (кирилиця/латиниця)

 

Тип судна

 

Район плавання судна

 

Ідентифікаційний номер судна (ІМО)

 

Наявність суднової земної станції системи Інмарсат (тип)

 

Ідентифікаційні номери станцій супутникового зв'язку

 

3. Додаткова інформація для призначення тимчасових сигналів розпізнавання3:

Проведення ходових випробувань                      з ________________ до _________________

Проведення перегону судна                                 з ________________ до _________________
від порту _______________________________ до порту ______________________________

Прошу призначити такі позивні сигнали4:

• позивний сигнал радіотелеграфний;

• номер вибіркового виклику (5-значний);

• ідентифікатор морської рухомої служби MMSI (9-значний) (визначити необхідність двох або трьох прикінцевих нулів);

• код автоматичної системи ідентифікації відправника повідомлення (ATIS).


До заяви додаю копії:

свідоцтва на право плавання під Державним Прапором України або суднового білета;

тимчасового свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України (у разі перегону придбаного за кордоном судна).

Оплату робіт (послуг) УДЦР гарантую.

Заявник

______________________
                      (посада)

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої
особи)

 

М. П. (за наявності)

         "____" ________________ 20___ року

Дата і номер реєстрації заяви в УДЦР (Філії) "____" __________ 20___ року N _________

____________
1 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

2 Фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів має бути підтверджене довідкою органів Казначейства України або довідкою органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач радіочастотного ресурсу.

3 Заповнюється Заявником тільки при проведенні ходових випробувань або перегоні судна.

4 Необхідне підкреслити.

(додаток 16 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676
,
 від 24.11.2015 р. N 612)

Опрос