Идет загрузка документа (373 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о выдаче заключения относительно электромагнитной совместимости радиоэлектронного средства многоканального наземного телерадиовещания

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.03.2013

ЗАЯВА
про видачу висновку щодо електромагнітної сумісності радіоелектронного засобу багатоканального наземного телерадіомовлення

1. Загальні відомості

Найменування суб'єкта господарювання:

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи)1:

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне)2:

Місцезнаходження:

Адреса для листування:

Керівник (посада, прізвище, ім'я та по батькові):

тел.:

факс:

електронна пошта:

Банківські реквізити:

 

 

 

МФО

рахунок N

найменування банківської установи, код

Ліцензія провайдера програмної послуги (номер та дата видачі):

Власник ліцензії провайдера програмної послуги:

2. Технічні відомості

Географічні координати: широта (гр., мін., сек.), довгота (гр., мін., сек.)

 

Адреса встановлення РЕЗ

 

Назва/тип РЕЗ

 

Максимальна потужність передавача (на канал), дБВт

 

Повний клас випромінювання

 

Тип і параметри модуляції випромінювання

 

Швидкість цифрового потоку, Мбіт/с

 

Азимут макс. випромінювання, град.

 

Кут місця випромінювання, град.

 

Тип антени; коеф. підсилення, дБ

 

Висота антени над рівнем землі, м

 

Ширина діаграми спрямованості антени: горизонтальна, град. / вертикальна, град.

 

Тип поляризації

 

Номінал(и) частот(и) передавання, МГц

 

Номер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

 

Оплату робіт (послуг) УДЦР гарантую.

Заявник

_____________________
                    (посада)

______________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище
уповноваженої особи)

 

М. П. (за наявності)

           "____" ________________ 20___ року

Відмітка УДЦР (Філії) про розгляд заяви:

Уповноважена
особа

 
_______________
(підпис)

 
____________________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

 

 

       "____" ________________ 20___ року

Дата і номер реєстрації заяви в УДЦР (Філії) "____" __________ 20___ року N _________

____________
1 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

2 Фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів має бути підтверджене довідкою органів Казначейства України або довідкою органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач радіочастотного ресурсу.

(додаток 11 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676)

Опрос