Идет загрузка документа (373 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о выдаче заключения относительно электромагнитной совместимости радиоэлектронного средства

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.03.2013

ЗАЯВА
про видачу висновку щодо електромагнітної сумісності радіоелектронного засобу

_______________________________________________________________________
(назва радіотехнології згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України)

1. Загальні відомості

Найменування суб'єкта господарювання
(для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові):

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта1 (для фізичної особи):

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне)2:

Місцезнаходження (місце проживання):

Адреса для листування:

Керівник (посада, прізвище, ім'я та по батькові):

тел.:

факс:

електронна пошта:

Банківські реквізити:

 

 

 

МФО

рахунок N

найменування банківської установи, код

Група користувачів РЧР України (для надання телекомунікаційних послуг / технологічний користувач)

Ліцензія на користування РЧР України (номер та дата видачі):

2. Технічні відомості

Назва супутникової мережі (орбітальна позиція космічної станції для ГСО)

 

Назва/тип РЕЗ

 

Адреса встановлення РЕЗ

 

Географічні координати: широта (гр., мін., сек.), довгота (гр., мін., сек.)

 

Абсолютна висота поверхні Землі у місці встановлення антени (м)

 

Висота фазового центра антени над поверхнею Землі (м)

 

Кути азимута/елевації випромінювання (град.)

 

Номінали робочих частот (смуг) у режимі передавання (ГГц); тип поляризації

 

Тип і параметри модуляції випромінювання передавача

 

Повний клас випромінювання

 

Максимальна потужність передавача на вході антени для кожного класу випромінювання (дБВт)

 

Номінали робочих частот (смуг) у режимі приймання (ГГц); тип поляризації

 

Тип і параметри модуляції випромінювання, що приймається

 

Ширина смуги (кГц); клас(и) випромінювання, що приймається РЕЗ

 

Тип антени, розміри (м); коефіцієнт підсилення передавання/приймання (дБ)

 

Номер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

 

Оплату робіт (послуг) УДЦР гарантую.

Заявник

_____________________
                    (посада)

____________________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої
особи)

 

М. П. (за наявності)

    "____" ________________ 20___ року

Відмітка УДЦР (Філії) про розгляд
заяви:

Уповноважена
особа

 
_________________
(підпис)

 
_______________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

 

 

          "____" ________________ 20___ року

Дата і номер реєстрації заяви в УДЦР (Філії) "____" __________  20___ року N _________

____________
1 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

2 Фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів має бути підтверджене довідкою органів Казначейства України або довідкою органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач радіочастотного ресурсу.

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676)

Опрос