Идет загрузка документа (373 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о выдаче заключения относительно электромагнитной совместимости радиоэлектронного средства

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.03.2013

ЗАЯВА
про видачу висновку щодо електромагнітної сумісності радіоелектронного засобу

_______________________________________________________________________
(назва радіотехнології згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України)

1. Загальні відомості

Найменування суб'єкта господарювання
(для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові):

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта1 (для фізичної особи):

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне)2:

Місцезнаходження (місце проживання):

Адреса для листування:

Керівник (посада, прізвище, ім'я та по батькові):

тел.:

факс:

електронна пошта:

Банківські реквізити:

 

 

 

МФО

рахунок N

найменування банківської установи, код

Група користувачів РЧР України (для надання телекомунікаційних послуг / технологічний користувач)

Ліцензія на користування РЧР України (номер та дата видачі):

2. Технічні відомості

Географічні координати: широта (гр., мін., сек.), довгота (гр., мін., сек.)

 

Адреса місця встановлення РЕЗ

 

Назва/тип РЕЗ

 

Максимальна потужність передавача, дБВт

 

Повний клас випромінювання

 

Тип і параметри модуляції випромінювання

 

Номер сектора випромінювання3

 

Азимут макс. випромінювання, град.

 

Кут місця випромінювання, град.

 

Тип антени; розміри; коеф. підсилення, дБі

 

Висота антени над рівнем землі, м

 

Ширина діаграми спрямованості антени: горизонтальна, град./вертикальна, град.

 

Тип поляризації

 

Номінал(и) частот(и) приймання, МГц4

 

Номінал(и) частот(и) передавання, МГц4

 

Номер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

 

Оплату робіт (послуг) УДЦР гарантую.

Заявник

_______________________
                      (посада)

___________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище
уповноваженої особи)

 

М. П. (за наявності)

       "____" ________________ 20___ року

Відмітка УДЦР (Філії) про розгляд заяви:

Уповноважена особа

________________
(підпис)

________________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

 

 

           "____" ________________ 20___ року

Дата і номер реєстрації заяви в УДЦР (Філії) "____" __________ 20___ року N _________

____________
1 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

2 Фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів має бути підтверджене довідкою органів Казначейства України або довідкою органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач радіочастотного ресурсу.

3 Для кожного сектора випромінювання дані заповнюються в окремому стовпчику з позначенням порядкового номера.

4 Якщо підбір радіочастоти з розрахунком ЕМС РЕЗ здійснює УДЦР, то конкретні номінали не вказуються.

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676)

Опрос