Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к обращению на территории Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.03.2013

ЗАЯВА
про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України

Повне найменування емітента

 

Місцезнаходження емітента

 

Ідентифікаційний код згідно з торговельним, банківським або судовим реєстром країни походження емітента (за наявності)

 

Адреса веб-сайту емітента

 

Міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN) і код класифікації фінансових інструментів (код CFI) цінних паперів, що пропонуються для обігу на території України

 

Повне найменування і місцезнаходження іноземної(их) фондової(их) біржі (бірж), що входить(ять) до переліку, затвердженого НКЦПФР, на якій (яких) допущено до обігу цінні папери іноземного емітента

 

Інформація про українську фондову біржу, на якій емітент має намір проходити процедуру лістинга (за наявності)

 

Повне найменування і місцезнаходження іноземної депозитарної установи, в якій на дату подання до Комісії заяви про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України обліковуються цінні папери відповідного випуску

 

Повне найменування і місцезнаходження депозитарію іноземної держави та/або міжнародної депозитарно-клірингової установи, з яким (якою) Центральним депозитарієм цінних паперів встановлено кореспондентські відносини

 

Повне найменування аудиторської фірми, що провела аудиторську перевірку фінансової звітності емітента за останній завершений рік

 

Іноземні друковані видання, веб-сайти, інші інформаційні ресурси, де розміщуються інформація про емітента, що розкривається, проспект емісії цінних паперів іноземного емітента (у разі його відсутності - інший документ, який містить інформацію про випуск цінних паперів іноземного емітента та є обов'язковим до затвердження іноземним емітентом при розміщенні його цінних паперів відповідно до вимог законодавства відповідної країни), аудиторський звіт, фінансова звітність емітента за останній завершений рік, складена згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Зазначення про відсутність обмежень щодо обігу цінних паперів іноземного емітента на території України, передбачених умовами їх розміщення

 

__________________________
(посада уповноваженої особи)

__________________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім'я)

Опрос