Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сведения о владении управляющим ипотечного покрытия 10 процентами и более акций юридических лиц

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.03.2013

Відомості про володіння управителем іпотечного покриття 10 відсотками та більше акцій юридичних осіб

Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій - прості іменні

Кількість за видами акцій - прості на пред'явника

Кількість за видами акцій - привілейовані іменні

Кількість за видами акцій - привілейовані на пред'явника

Опрос