Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол проведенного анализа исследования случаев тяжелой материнской заболеваемости, представляющей угрозу для жизни женщины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 21.02.2013

Протокол
проведеного аналізу дослідження випадків важкої материнської захворюваності, що становить загрозу для життя жінки

(заповнюється на рівні закладу охорони здоров'я по кожному випадку, що розглядається, окремо)

Критичний випадок __________________________________________________________________
                                                                                                                     (короткий опис)

Найменування закладу охорони здоров'я _______________________________________________

Дата проведення засідання комісії _____________________________________________________

Елементи медичної допомоги

1. Госпіталізація (стан жінки при госпіталізації, коли стан погіршився і став загрозливим для її життя).

2. Постановка діагнозу (відповідно до клінічних протоколів, строки встановлення заключного клінічного діагнозу, повнота обстеження, проведення консиліуму та призначення відповідного лікування).

3. Лікування/ведення (відповідність призначеного лікування клінічним протоколам; наявність порушень при призначенні та виконанні необхідного лікування).

4. Спостереження під час підтримуючого лікування (відповідність підтримуючої терапії клінічним протоколам).

5. Виписка (відповідність діагнозу на момент виписки стану пацієнтки; термін перебування пацієнтки в стаціонарі, стан здоров'я пацієнтки під час виписки зі стаціонару).

6. Інформація щодо медичної карти хворого (повнота інформації, що міститься в медичній документації: детальний анамнез, скарги, стан здоров'я при поступленні тощо).

7. Інші (у разі якщо деякі складові частини медичного обслуговування не були зазначені у попередніх розділах, їх варто зазначити в розділі "Інші").

Фактори або причини, які сприяли або перешкоджали наданню якісної медичної допомоги

1. Персонал (кваліфікація персоналу, який надавав медичну допомогу; володіння навичками; наявність постійного або чергового (ургентного) персоналу; налаштованість системи оповіщення чергового медичного персоналу тощо).

2. Оснащення (наявність та доступність медичного обладнання і виробів медичного призначення).

3. Лікарські препарати (укомплектованість ургентних шаф необхідними препаратами; перелік лікарських препаратів для надання невідкладної медичної допомоги. Вказати, які лікарські препарати були відсутні у певний час, і пояснити причини їх відсутності).

4. Уніфіковані та локальні клінічні протоколи (наявність та дотримання).

5. Організація надання медичної допомоги і ведення пацієнтки.

6. Пацієнтка і сім'я (надання показаної безоплатної допомоги пацієнтці; відмова родичів або жінки дати згоду на проведення будь-яких лікувально-діагностичних заходів тощо).

7. Інші фактори або причини, які сприяли або перешкоджали наданню якісної медичної допомоги та не були враховані раніше

Елементи медичної допомоги, які здійснювалися належним чином

Фактори, які сприяли процесу надання медичної допомоги

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Елементи медичної допомоги, які здійснювалися з порушеннями клінічних протоколів

Фактори, які перешкоджали процесу надання медичної допомоги

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Напрями, за якими діяльність закладу охорони здоров'я може бути покращена:
1.
2.
3.

Пропозиції щодо покращення надання медичної допомоги:
1.
2.
3.

Які із запропонованих вище заходів були реалізовані:
1.
2.
3.

Якщо не були реалізовані усі запропоновані заходи, що затримувало їх реалізацію і яким чином можна ліквідувати ці фактори?

___________________________
(посада, П. І. Б.)

 

_________________
(підпис)

Опрос