Идет загрузка документа (352 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Финансовый план использования средств для выполнения инвестиционной программы

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 21.02.2013

ПОГОДЖЕНО

Рішення ________________________________
         (найменування органу місцевого самоврядування)

від _________________ N _____________
М. П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

___________________________
(посадова особа ліцензіата)

___________________________
(підпис)                                          (П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року
М. П.

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 20__ - 20__ роки

_____________________________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

N
з/п

Най-
мену-
вання заходів (по-
об'єкт-
но)

Кіль- кісний показник (одиниця виміру)

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)

За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)

Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ)

Строк окуп-
ності (міся-
ців)
**

N арку-
ша об-
ґрун-
тову-
ючих мате-
ріалів

Економія паливно- енерге- тичних ресурсів (тонни умовного палива/ прогнозний період)

Економія фонду заробіт-
ної плати, (тис. грн/
прогноз-
ний період)

Еконо-
мічний ефект (тис. грн)
***

зага-
льна сума

з урахуванням:

госпо-
дар-
ський (вар-
тість матері-
альних ресур-
сів)

підряд-
ний

плано-
ваний період

прогнозний період

аморти-
заційні відраху-
вання

вироб-
ничі інвес-
тиції з при-
бутку

позич-
кові кошти

інші залучені кошти, з них:

бюд-
жетні кошти (не підля-
гають повер-
ненню)

підля-
гають повер-
ненню

не підля-
гають повер-
ненню

плано-
ваний період
+ 1

плано-
ваний період
+ n*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

I

Виробництво теплової енергії

1.1

Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

1.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 1.1.1

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 1.1.2

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 1.1.3

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 1.1

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

1.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 1.2.1

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 1.2.2

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 1.2.3

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 1.2.4

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 1.2.5

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 1.2

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом I

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Транспортування теплової енергії

2.1

Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

2.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 2.1.1

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 2.1.2

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 2.1.3

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 2.1

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

2.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 2.2.1

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 2.2.2

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 2.2.3

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 2.2.4

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 2.2.5

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 2.2

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом II

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Постачання теплової енергії

3.1

Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

3.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 3.1.1

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 3.1.2

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 3.1.3

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 3.1

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

3.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 3.2.1

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 3.2.2

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 3.2.3

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 3.2.4

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 3.2.5

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 3.2

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом III

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за інвестиційною програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
Примітки:

 
n* - кількість років інвестиційної програми.

** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

*** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.

х - ліцензіатом не заповнюється.

_____________________________
(посада відповідального виконавця)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

ПОГОДЖЕНО

Рішення ________________________________
         (найменування органу місцевого самоврядування)

від _________________ N _____________
М. П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

___________________________
(посадова особа ліцензіата)

___________________________
(підпис)           (П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року
М. П.

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців

_____________________________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

N з/п

Наймену-
вання заходів (пооб'єкт-
но)

Кількісний показник (одиниця виміру)

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)

Сума позич-
кових коштів та відсот-
ків за їх вико-
ристан-
ня, що підля-
гає повер-
ненню у
плано-
ваному періоді, тис. грн. (без ПДВ)

Сума інших залу-
чених коштів, що підля-
гає повер-
ненню у плано-
ваному періоді, тис. грн. (без ПДВ)

Кош-
ти, що врахо-
вую-
ться у струк-
турі тари-
фів
гр. 5 + гр. 6. + гр. 11 + гр. 12, тис. грн. (без ПДВ)

За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)

Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)

Строк окуп-
ності (міся-
ців)
*

N арку-
ша об-
ґрун-
тову-
ючих мате-
ріалів

Еконо-
мія па-
ливно-
енерге-
тичних ресур-
сів (тонни умов-
ного пали-
ва/
прог-
ноз-
ний період)

Еконо-
мія фонду заро-
бітної плати (тис. грн./
рік)

Еко-
номіч-
ний ефект (тис. грн.)
**

загаль-
на сума

з урахуванням:

госпо-
дарсь-
кий (вар-
тість мате-
ріаль-
них ресур-
сів)

під-
ряд-
ний

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

амор-
тиза-
ційні від-
раху-
вання

вироб-
ничі інвес-
тиції з при-
бутку

отри-
мані у плано-
ваному
періоді позич-
кові кошти фінан-
сових уста-
нов, що підля-
гають повер-
ненню

отри-
мані у плано-
ваному
періоді бюд-
жетні кошти, що не підля-
гають повер-
ненню

інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:

що підля-
гають повер-
ненню

що не підля-
гають повер-
ненню

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

I

Виробництво теплової енергії

1.1

Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

1.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 1.1.1

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 1.1.2

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 1.1.3

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 1.1

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

1.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 1.2.1

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 1.2.2

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 1.2.3

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 1.2.4

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 1.2.5

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 1.2

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом I

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Транспортування теплової енергії

2.1

Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

2.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 2.1.1

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 2.1.2

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 2.1.3

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 2.1

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

2.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 2.2.1

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 2.2.2

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 2.2.3

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 2.2.4

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 2.2.5

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 2.2

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом II

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Постачання теплової енергії

3.1

Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

3.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 3.1.1

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 3.1.2

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 3.1.3

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 3.1

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

3.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 3.2.1

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 3.2.2

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 3.2.3

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 3.2.4

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 3.2.5

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 3.2

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом III

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за інвестиційною
програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
Примітки:

* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.

х - ліцензіатом не заповнюється.

_____________________________
(посада відповідального виконавця)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців

_____________________________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

N з/п

Найменування заходів

Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування,
тис. грн (без ПДВ)

загальна сума

з урахуванням:

амортизаційні відрахування

виробничі інвестиції з прибутку

сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді

сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді

1

2

3

4

5

6

7

I

Виробництво теплової енергії

1.1

Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :

1.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

 

 

 

 

 

1.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

 

 

 

 

 

1.1.3

Інші заходи

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 1.1

 

 

 

 

 

1.2.

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

1.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

 

 

 

 

 

1.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

 

 

 

 

 

1.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

 

 

 

 

 

1.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

 

 

 

 

 

1.2.5

Інші заходи

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 1.2

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом I

 

 

 

 

 

II

Транспортування теплової енергії

2.1

Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

2.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

 

 

 

 

 

2.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

 

 

 

 

 

2.1.3

Інші заходи

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 2.1

 

 

 

 

 

2.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

2.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

 

 

 

 

 

2.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

 

 

 

 

 

2.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

 

 

 

 

 

2.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

 

 

 

 

 

2.2.5

Інші заходи

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 2.2

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом II

 

 

 

 

 

III

Постачання теплової енергії

3.1

Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

3.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

 

 

 

 

 

3.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

 

 

 

 

 

3.1.3

Інші заходи

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 3.1

 

 

 

 

 

3.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

3.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

 

 

 

 

 

3.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

 

 

 

 

 

3.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

 

 

 

 

 

3.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

 

 

 

 

 

3.2.5

Інші заходи

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 3.2

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом III

 

 

 

 

 

 

Усього за інвестиційною програмою

 

 

 

 

 

_______________________________
(посадова особа ліцензіата)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Фінансовий директор (головний бухгалтер)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_______________________________
(посада відповідального виконавця)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Узагальнена характеристика об'єктів теплопостачання

_____________________________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

станом на ____________ 20__ рік

N
з/п

Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання

Одиниця виміру

Показник

загальний

з них аварійні

I. Виробництво теплової енергії

1

Джерела теплової енергії

1.1

Загальна кількість котелень, з них:

шт.

 

 

 

потужністю до 3 Гкал/год

шт.

 

 

 

потужністю від 3 до 20 Гкал/год

шт.

 

 

 

потужністю від 20 до 100 Гкал/год

шт.

 

 

 

потужністю 100 Гкал/год і більше

шт.

 

 

 

дахових

шт.

 

 

1.2

Загальна установлена потужність котелень, з них:

Гкал/год

 

 

 

потужністю до 3 Гкал/год

Гкал/год

 

 

 

потужністю від 3 до 20 Гкал/год

Гкал/год

 

 

 

потужністю від 20 до 100 Гкал/год

Гкал/год

 

 

 

потужністю 100 Гкал/год і більше

Гкал/год

 

 

 

дахових

Гкал/год

 

 

1.3

Середнє навантаження котелень:

 

у неопалювальний період

Гкал/год

 

 

 

у зимовий період

Гкал/год

 

 

1.4

Річний обсяг відпуску теплової енергії

Гкал

 

 

2

Котли та хвостові поверхні нагріву

2.1

Загальна кількість котлів:

шт.

 

 

2.1.1

за видом теплоносія, з них:

шт.

 

 

 

водогрійних з ККД менше 86 %

шт.

 

 

 

водогрійних з ККД більше 86 %

шт.

 

 

 

парових з ККД менше 89 %

шт.

 

 

 

парових з ККД більше 89 %

шт.

 

 

2.1.2

за видом палива, з них:

шт.

 

 

 

на газоподібному паливі

шт.

 

 

 

на твердому паливі

шт.

 

 

 

на рідкому паливі

шт.

 

 

2.2

Використання установлених виробничих потужностей котлів:

 

у неопалювальний період

%

 

 

 

у зимовий період

%

 

 

2.3

Загальна кількість економайзерів

шт.

 

 

3

Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів

3.1

Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них:

шт.

 

 

 

димососів

шт.

 

 

 

дуттєвих вентиляторів (установлених окремо)

шт.

 

 

3.2

Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок

кВт

 

 

3.3

Загальна кількість золошлакоуловлювачів

шт.

 

 

3.4

Загальна кількість димових труб, з них:

шт.

 

 

 

сталевих

шт.

 

 

 

цегляних та/або залізобетонних

шт.

 

 

4

Допоміжне обладнання

4.1

Загальна кількість деаераторних установок

шт.

 

 

4.2

Загальна кількість водопідігрівальних установок

шт.

 

 

4.3

Загальна кількість баків збору конденсату

шт.

 

 

4.4

Загальна кількість насосів, з них:

шт.

 

 

 

живильних

шт.

 

 

 

мережних

шт.

 

 

 

підживлювальних

шт.

 

 

 

конденсаційних

шт.

 

 

 

рециркуляційних

шт.

 

 

 

насосів гарячого водопостачання (ГВП)

шт.

 

 

 

циркуляційних (ГВП)

шт.

 

 

4.5

Загальна установлена потужність насосів

кВт

 

 

5

Водопідготовка і водно-хімічний режим

5.1

Загальна кількість водопідготовчих установок

шт.

 

 

5.2

Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок

шт.

 

 

5.3

Загальна установлена потужність насосів

кВт

 

 

6

Електропостачання та електротехнічні пристрої

6.1

Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:

шт.

 

 

 

прямого включення

шт.

 

 

 

трансформаторного включення

шт.

 

 

6.2

Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ)

шт.

 

 

6.3

Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ:

шт.

 

 

 

потужністю до 630 кВА

шт.

 

 

 

потужністю понад 630 кВА

шт.

 

 

6.4

Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:

 

у неопалювальний період

%

 

 

 

у зимовий період

%

 

 

7

Автоматизація

7.1

Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі

шт.

 

 

 

з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу)

шт.

 

 

 

з частковою автоматизацією

шт.

 

 

7.2

Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу

шт.

 

 

8

Прилади обліку теплової енергії

8.1

Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них:

шт.

 

 

 

на джерелах теплопостачання

шт.

 

 

 

комерційного (у споживача)

шт.

 

 

8.2

Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання

%

 

 

8.3

Забезпеченість приладами комерційного обліку

%

 

 

8.4

Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі:

шт.

 

 

 

на джерелах теплопостачання

шт.

 

 

 

комерційного обліку

шт.

 

 

9

Транспортні засоби

9.1

Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі:

шт.

 

 

 

спецтехніки

шт.

 

 

 

вантажних автомобілів

шт.

 

 

 

легкових автомобілів

шт.

 

 

10

Будівлі та споруди виробничого призначення

 

Загальна кількість

шт.

 

 

II. Транспортування та постачання теплової енергії

11

Магістральні теплові мережі

11.1

Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі:

км

 

 

 

підземних канальних

км

 

 

 

підземних безканальних

км

 

 

 

надземних

км

 

 

11.2

Загальна кількість теплових камер

шт.

 

 

12

Місцеві (розподільчі) мережі

12.1

Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі:

км

 

 

 

підземних

км

 

 

 

надземних

км

 

 

12.2

Загальна кількість теплових камер

шт.

 

 

13

Мережі гарячого водопостачання (ГВП)

13.1

Протяжність мереж ГВП, з них:

км

 

 

 

підземних

км

 

 

 

надземних

км

 

 

14

Центральні теплові пункти (ЦТП)

 

Загальна кількість ЦТП

шт.

 

 

15

Індивідуальні теплові пункти (ІТП)

 

Загальна кількість ІТП

шт.

 

 

16

Обладнання ЦТП та ІТП

16.1

Загальна кількість водопідігрівальних установок

шт.

 

 

16.2

Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води

шт.

 

 

16.3

Загальна кількість насосів, з них:

шт.

 

 

 

підживлювальних

шт.

 

 

 

насосів ГВП

шт.

 

 

 

циркуляційних (ГВП)

шт.

 

 

16.4

Загальна установлена потужність насосів

кВт

 

 

17

Електропостачання та системи управління

17.1

Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:

шт.

 

 

17.2

Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі:

шт.

 

 

 

систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія

шт.

 

 

17.3

Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки

шт.

 

 

18

Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП

18.1

Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП

шт.

 

 

18.2

Загальна кількість лічильників ГВП, з них:

шт.

 

 

 

на ЦТП

шт.

 

 

 

у споживачів (у будинках)

шт.

 

 

18.3

Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП

%

 

 

18.4

Забезпеченість лічильниками ГВП, з них:

%

 

 

 

на ЦТП

%

 

 

 

у споживачів (у будинках)

%

 

 

18.5

Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності

шт.

 

 

18.6

Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі:

шт.

 

 

 

на ЦТП

шт.

 

 

 

у споживачів (у будинках)

шт.

 

 

19

Транспортні засоби

19.1

Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них:

шт.

 

 

 

спецтехніки

шт.

 

 

 

вантажних автомобілів

шт.

 

 

 

легкових автомобілів

шт.

 

 

20

Будівлі та споруди виробничого призначення

 

Загальна кількість

шт.

 

 

21

Опалювальна площа

тис. кв. м

 

 

22

Забезпечення гарячою водою

тис. жителів

 

 

23

Приєднане навантаження за категоріями:

 

населення

Гкал/год

 

 

 

бюджетні установи

Гкал/год

 

 

 

інші

Гкал/год

 

 

24

Фактичні річні втрати теплової енергії

тис. Гкал

 

 

%

 

 

______________________________________
(посадова особа ліцензіата)

 

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

 

 

Фінансовий директор (головний бухгалтер)

 

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________
(посада відповідального виконавця)

 

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА
ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, ________________________________________________________________________, при наданні
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
даних до _____________________________________________________________________________
                                                                                        (найменування уповноваженого органу)
даю згоду відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.

____________________________
(підпис)

 

"___" ____________ 20__ року
(дата)

____________________________
(посада посадової особи ліцензіата)

 

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________

Опрос