Идет загрузка документа (724 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет по выполнению инвестиционной программы [лицензиата по передаче и поставке электрической энергии]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 21.02.2013

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата

 

Звітний період

з                                                   до

Прогнозний період

з                                                   до

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

N
з/п

Цільові програми

Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)

Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком),
тис. грн (без ПДВ)

Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)

Відсоток фінансування

Залишилось не профінансовано,
тис. грн (без ПДВ)

профінансовано

освоєно

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

 

 

 

 

 

 

2

Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

 

 

 

 

 

 

3

Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)

 

 

 

 

 

 

4

Впровадження та розвиток інформаційних технологій

 

 

 

 

 

 

5

Впровадження та розвиток систем зв'язку

 

 

 

 

 

 

6

Модернізація та закупівля колісної техніки

 

 

 

 

 

 

7

Інше

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

_________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

 

1.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

Розділ 1.1 виключено

1.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

Розділ 1.2 виключено

1.3. Впровадження та розвиток автоматизації АСДТК

Розділ 1.3 виключено

1.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

Розділ 1.4 виключено

1.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку

Розділ 1.5 виключено

1.6. Модернізація та закупівля колісної техніки

Розділ 1.6 виключено

1.7. Інше

Розділ 1.7 виключено

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми

N
з/п

Наймену-
вання заходів інвестицій-
ної програми

Одини-
ця виміру

Заплановано на прогнозний період

Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)

Виконано

Реквізити доку-
мента, який засвідчує прийнят-
тя в експлуата-
цію закінче-
ного будів-
ництвом об'єкта або очікувана дата прийнят-
тя в експлуата-
цію перехід-
них об'єктів

Залишилось не профінансо-
вано

Різниця між фактич-
ною вартістю одиниці продук-
ції та плано-
вою, %

Викона-
вець робіт, послуг, прода-
вець товару, визна-
чено на тендері чи без

Причи-
ни невико-
нання плану

профінансовано

освоєно

джерело фінансу-
вання

вар-
тість одини-
ці про-
дук-
ції, тис. грн без ПДВ

кіль-
кість

вар-
тість, тис. грн

кількість

вартість, тис. грн

вар-
тість одини-
ці про-
дук-
ції

кількість

вартість, тис. грн

кількість

вартість, тис. грн

кіль-
кість

вар-
тість, тис. грн

всього

пер*

пост**

всього

пер

пост

всього

пер

пост

всього

пер

пост

всього

пер

пост

всього

пер

пост

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Впровадження та розвиток АСДТК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 3:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Впровадження та розвиток систем зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 5:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Модернізація та закупівля колісної техніки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 6:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 7:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по програмі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* пер - діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).

** пост - діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

___________________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ року

М. П. (за наявності)

 

3. Перелік закупівель, здійснених ліцензіатом _______________________,
за звітний період з ____________ до ____________

Розділ 3 виключено

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 02.07.2015 р. N 1991)

 

Опрос