Идет загрузка документа (725 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инвестиционная программа [относительно обоснования запланированных расходов лицензиата, направляемых на реконструкцию, модернизацию и развитие основных фондов, других активов лицензиата по передаче и поставке электрической энергии]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 21.02.2013
Утратил силу

Інвестиційна програма

Найменування ліцензіата

 

Прогнозний період

з                                                   до

П'ятирічний період

з                                                   до

1. Перелік об'єктів незавершеного будівництва, модернізації та реконструкції

N
з/п

Найменування об'єктів

Початок робіт (рік, місяць)

Затверджена кошторисна вартість,
тис. грн
(без ПДВ)

Обсяг здійсненого фінансування з початку виконання робіт на дату початку базового періоду, тис. грн (без ПДВ)

Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на базовий період, тис. грн (без ПДВ)

Вартість виконаних робіт (згідно з актами) з початку виконання робіт на дату початку базового періоду,
тис. грн (без ПДВ)

Обсяг незавершеного будівництва станом на дату початку базового періоду,
тис. грн (без ПДВ)

Залишок кошторисної вартості на дату початку базового періоду,
тис. грн (без ПДВ)

Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на прогнозний період,
тис. грн (без ПДВ)

Характер робіт (нове будівництво, реконструкція, модернізація)

Джерело фінансування

Пропозиції щодо подальшого використання

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = 4 - 5

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

_______________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

М. П.

 

 

Головний бухгалтер
(або особа, яка виконує його обов'язки)

_______________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

2. Розрахунок джерел фінансування інвестиційної програми (тис. грн без ПДВ)

N
з/п

Показники капіталовкладень

Капіталовкладення на передачу електричної енергії

Капіталовкладення на постачання електричної енергії

Усього

1 клас

2 клас

усього

базовий період

прогнозний період

базовий період

прогнозний період

базовий період

прогнозний період

базовий період

прогнозний
період

базовий період

прогнозний період

1

Джерела фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Власні кошти, у т. ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

амортизаційні відрахування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

прибуток від ліцензованої діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3

операційні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4

інші доходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Залучені кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Іноземні інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Технічна допомога (гранти)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Інші (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

___________________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

 

3. План інвестицій за джерелами фінансування інвестиційної програми на 5 років

Джерела фінансування
(тис. грн без ПДВ)

(прогнозний період)*

(прогнозний період + 1)*

(прогнозний період + 2)*

(прогнозний період + 3)*

(прогнозний період + 4)*

Власні кошти

 

 

 

 

 

Залучені кошти

 

 

 

 

 

Кредити

 

 

 

 

 

Іноземні інвестиції

 

 

 

 

 

Технічна допомога (гранти)

 

 

 

 

 

Інші (розшифрувати)

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

____________
* Зазначити відповідний рік.

4. Узагальнений технічний стан об'єктів електричних мереж

N з/п

Назва обладнання та
якісна оцінка*

Одиниця виміру

Технічний стан на початок прогнозного періоду

Обсяги запланованих робіт на прогнозний період

Прогнозний технічний стан на кінець прогнозного періоду з урахуванням обсягів запланованих робіт

1

2

3

4

5

6

1

Повітряні лінії (ПЛ)-220 кВ, усього

км
(по трасі)

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

2

ПЛ-110 (150) кВ, усього

км
(по трасі)

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

3

ПЛ-35 кВ, усього

км
(по трасі)

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

4

ПЛ-6 (10) кВ, усього

км
(по трасі)

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

5

ПЛ-0,4 кВ, усього

км
(по трасі)

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

6

Кабельні лінії (КЛ)-220 кВ, усього

км

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

з ізоляцією зі зшитого поліетилену

 

 

 

7

КЛ-110 (150) кВ, усього

км

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

з ізоляцією зі зшитого поліетилену

 

 

 

8

КЛ-35 кВ, усього

км

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

з ізоляцією зі зшитого поліетилену

 

 

 

9

КЛ-6 (10) кВ, усього

км

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

з ізоляцією зі зшитого поліетилену

 

 

 

10

КЛ-0,4 кВ, усього

км

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

з ізоляцією зі зшитого поліетилену

 

 

 

11

Підстанції (ПС) з вищим класом напруги 220 кВ, усього

шт.

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

12

ПС з вищим класом напруги
110 (150) кВ, усього

шт.

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

13

ПС з вищим класом напруги
35 кВ, усього

шт.

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

14

Трансформаторні підстанції (ТП), розподільні пункти (РП)-6 (10) кВ, усього

шт.

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

15

Силові трансформатори ПС вищою напругою 220 кВ, усього

шт.

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

вимагають заміни з метою зниження технологічних витрат електричної енергії (ТВЕ)

 

 

 

вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту

 

 

 

16

Силові трансформатори ПС вищою напругою 110 (150) кВ, усього

шт.

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

вимагають заміни з метою зниження ТВЕ

 

 

 

вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту

 

 

 

17

Силові трансформатори ПС вищою напругою 35 кВ, усього

шт.

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

вимагають заміни з метою зниження ТВЕ

 

 

 

вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту

 

 

 

18

Силові трансформатори ПС вищою напругою 6 - 10 кВ, усього

шт.

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

вимагають заміни з метою зниження ТВЕ

 

 

 

вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту

 

 

 

____________
* Оцінку необхідності капітального ремонту або повної заміни ліній електропередачі (ЛЕП) проводити за пріоритетом реального технічного стану, а не з урахуванням періодичності капітального ремонту.

4.1. Характеристика електричних мереж

N з/п

Назва показника

Одиниці виміру

Станом на початок прогнозного періоду

Очікується станом на кінець прогнозного періоду з урахуванням інвестиційної програми

1

2

3

4

5

1

Довжина повітряних ліній електропередачі, усього по колах

км

 

 

у т. ч.:

напругою 220 кВ

км/%

 

 

 

 

напругою 150 кВ

км/%

 

 

 

 

з них на дерев'яних опорах

км/%

 

 

 

 

напругою 110 кВ

км/%

 

 

 

 

з них на дерев'яних опорах

км/%

 

 

 

 

напругою 35 кВ

км/%

 

 

 

 

з них на дерев'яних опорах

км/%

 

 

 

 

напругою 10 кВ

км/%

 

 

 

 

з них на дерев'яних опорах

км/%

 

 

 

 

напругою 6 кВ

км/%

 

 

 

 

з них на дерев'яних опорах

км/%

 

 

 

 

напругою 0,4 кВ і нижче

км/%

 

 

 

 

з них на дерев'яних опорах

км/%

 

 

 

 

з проводом стальним (ПС)

км

 

 

з ізольованим проводом (магістральним)

км

 

 

перекидок 0,4 кВ, усього

шт./км

 

 

 

 

у т. ч. з ізольованими проводами (кабелями)

км/%

 

 

 

 

2

Довжина кабельних ліній електропередачі, усього

км

 

 

у т. ч.:

напругою 220 кВ

км/%

 

 

 

 

з них працюють понад 30 років

км/%

 

 

 

 

напругою 110 кВ

км/%

 

 

 

 

з них працюють понад 30 років

км/%

 

 

 

 

напругою 35 кВ

км/%

 

 

 

 

з них працюють понад 30 років

км/%

 

 

 

 

напругою 10 кВ

км/%

 

 

 

 

з них працюють понад 30 років

км/%

 

 

 

 

напругою 6 кВ

км/%

 

 

 

 

з них працюють понад 30 років

км/%

 

 

 

 

напругою 0,4 кВ і нижче

км/%

 

 

 

 

з них працюють понад 30 років

км/%

 

 

 

 

3

Кількість власних знижувальних ПС 35 - 220 кВ та потужність силових трансформаторів на них, усього

шт./МВА

 

 

 

 

у т. ч.:

220 кВ

шт./МВА

 

 

 

 

150 кВ

шт./МВА

 

 

 

 

110 кВ

шт./МВА

 

 

 

 

 

 

35 кВ

шт./МВА

 

 

 

 

4

Кількість власних знижувальних ПС 35 - 220 кВ, усього,
з них такі, які мають:

шт.

 

 

два і більше трансформатори

шт./%

 

 

 

 

два і більше джерел живлення

шт.

 

 

телемеханіку в повному обсязі

шт./%

 

 

 

 

пристрої компенсації ємкісного струму

шт.

 

 

пристрої компенсації реактивної потужності

шт.

 

 

5

Кількість та потужність силових трансформаторів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 6 - 220 кВ (без трансформаторів для підключення заземлювальних реакторів та трансформаторів власних потреб), усього

шт./МВА

 

 

 

 

з них працюють понад 25 років

шт./%/МВА

 

 

 

 

 

 

у т. ч.:

напругою 220 кВ

шт./%/МВА

 

 

 

 

 

 

з них працюють понад 25 років

шт./%/МВА

 

 

 

 

 

 

напругою 110 кВ (150 кВ)

шт./%/МВА

 

 

 

 

 

 

з них працюють понад 25 років

шт./%/МВА

 

 

 

 

 

 

напругою 35 кВ

шт./%/МВА

 

 

 

 

 

 

з них працюють понад 25 років

шт./%/МВА

 

 

 

 

 

 

напругою 6 - 10 кВ

шт./%/МВА

 

 

 

 

 

 

з них працюють понад 25 років

шт./%/МВА

 

 

 

 

 

 

6

Кількість короткозамикачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35 - 220 кВ, усього

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт./%

 

 

 

 

у т. ч.:

напругою 220 кВ

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

напругою 150 кВ

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

напругою 110 кВ

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

напругою 35 кВ

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

7

Кількість відокремлювачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35 - 220 кВ, усього

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт./%

 

 

 

 

у т. ч.:

напругою 220 кВ

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

напругою 150 кВ

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

напругою 110 кВ

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

напругою 35 кВ

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

8

Кількість роз'єднувачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35 - 220 кВ, усього

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт./%

 

 

 

 

у т. ч.:

напругою 220 кВ

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

напругою 150 кВ

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

напругою 110 кВ

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

напругою 35 кВ

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

9

Кількість вимикачів, установлених на об'єктах електричних мереж напругою
6 - 220 кВ, усього

шт.

 

 

у т. ч.:

напругою 220 кВ, з них:

шт.

 

 

масляних

шт.

 

 

повітряних

шт.

 

 

електромагнітних

шт.

 

 

вакуумних

шт.

 

 

елегазових, у т. ч.:

шт.

 

 

бакових

шт.

 

 

колонкових

шт.

 

 

напругою 150 кВ, з них:

шт.

 

 

масляних

шт.

 

 

повітряних

шт.

 

 

електромагнітних

шт.

 

 

вакуумних

шт.

 

 

елегазових, у т. ч.:

шт.

 

 

бакових

шт.

 

 

колонкових

шт.

 

 

напругою 110 кВ, з них:

шт.

 

 

масляних

шт.

 

 

повітряних

шт.

 

 

електромагнітних

шт.

 

 

вакуумних

шт.

 

 

елегазових, у т. ч.:

шт.

 

 

бакових

шт.

 

 

колонкових

шт.

 

 

напругою 35 кВ, з них:

шт.

 

 

масляних

шт.

 

 

повітряних

шт.

 

 

електромагнітних

шт.

 

 

вакуумних

шт.

 

 

елегазових, у т. ч.:

шт.

 

 

бакових

шт.

 

 

колонкових

шт.

 

 

напругою 6 - 10 кВ, з них:

шт.

 

 

масляних

шт.

 

 

повітряних

шт.

 

 

електромагнітних

шт.

 

 

вакуумних

шт.

 

 

елегазових, у т. ч.:

шт.

 

 

бакових

шт.

 

 

колонкових

шт.

 

 

10

Кількість вимикачів, що випрацювали термін служби

шт./%

 

 

 

 

у т. ч.:

напругою 220 кВ

шт./%

 

 

 

 

напругою 150 кВ

шт./%

 

 

 

 

напругою 110 кВ

шт./%

 

 

 

 

напругою 35 кВ

шт./%

 

 

 

 

напругою 6 - 10 кВ

шт./%

 

 

 

 

11

Кількість вимикачів, що не відповідають струмам короткого замикання в електромережі, але експлуатуються, усього

шт.

 

 

у т. ч.:

напругою 220 кВ

шт.

 

 

напругою 150 кВ

шт.

 

 

напругою 110 кВ

шт.

 

 

напругою 35 кВ

шт.

 

 

напругою 6 - 10 кВ

шт.

 

 

12

Кількість і потужність підстанцій
6 - 10 / 0,4 кВ, усього

шт./МВА

 

 

 

 

з них працюють понад 25 років

шт./%

 

 

 

 

у т. ч.:

відритих

шт./%

 

 

 

 

однотрансформаторних

шт./%

 

 

 

 

з них щоглових

шт./%

 

 

 

 

двотрансформаторних

шт./%

 

 

 

 

закритих

шт./%

 

 

 

 

однотрансформаторних

шт./%

 

 

 

 

двотрансформаторних

шт./%

 

 

 

 

13

Кількість РП 6 - 20 кВ, усього

шт.

 

 

з них працюють понад 25 років

шт./%

 

 

 

 

14

Кількість повітряних фідерів
6 - 10 кВ, усього

шт.

 

 

у т. ч.:

довжиною з відгалуженнями до 15 км

шт./%

 

 

 

 

з відгалуженнями від 15 до 50 км

шт./%

 

 

 

 

довжиною з відгалуженнями понад 50 км

шт./%

 

 

 

 

15

Кількість лінійних та підстанціонних роз'єднувачів напругою 6 - 10 кВ, усього

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт./%

 

 

 

 

16

Кількість вимикачів навантаження 6 - 10 кВ, усього

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт./%

 

 

 

 

17

Довжина грозозахисного троса по трасі ПЛ 35 - 220 кВ, усього

км

 

 

з них підлягають заміні та відновленню

км/%

 

 

 

 

у т. ч.:

на лініях напругою 220 кВ

км/%

 

 

 

 

на лініях напругою 150 кВ

км/%

 

 

 

 

на лініях напругою 110 кВ

км/%

 

 

 

 

на лініях напругою 35 кВ

км/%

 

 

 

 

18

Кількість обмежувачів перенапруги (ОПН), усього

шт.

 

 

у т. ч.:

напругою 220 кВ

шт.

 

 

напругою 150 кВ

шт.

 

 

напругою 110 кВ

шт.

 

 

напругою 35 кВ

шт.

 

 

напругою 6 - 10 кВ

шт.

 

 

4.2. Інформація щодо лічильників електричної енергії на початок прогнозного періоду

У промислових споживачів

Лічильники

Кількість точок обліку всього, шт.

Кількість безоблікових точок обліку, шт.

Кількість установлених лічильників, шт.

Кількість лічильників,
що підлягають заміні за планом у (прогнозний період)* році, шт.

Фактично
замінено у (базовий період)* році, шт.

усього

у тому числі:

на балансі

з простроче-
ним терміном повірки

багатотарифні

з поперед-
ньою
оплатою

усього

у тому числі:

усього

у тому числі:

ліцензіата

споживачів

індукцій-
них

електрон-
них

індукцій-
них

електрон-
них

1

2 = 3 + 4

3

4 = 5 + 6 =
= 16 + 24

5

6

7

8

9

10 = 11 + 12

11

12

13 = 14 + 15

14

15

1 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У непромислових споживачів

Лічильники

Кількість точок обліку всього, шт.

Кількість безоблікових точок обліку, шт.

Кількість установлених лічильників, шт.

Кількість лічильників,
що підлягають заміні за планом у (прогнозний період)* році, шт.

Фактично
замінено у (базовий період)* році, шт.

усього

у тому числі:

на балансі

з простроче-
ним терміном повірки

багатотарифні

з поперед-
ньою оплатою

усього

у тому числі:

усього

у тому числі:

ліцензіата

споживачів

індукцій-
них

електрон-
них

індукцій-
них

електрон-
них

1

2 = 3 + 4

3

4 = 5 + 6 =
= 16 + 24

5

6

7

8

9

10 = 11 + 12

11

12

13 = 14 + 15

14

15

1 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У побутових споживачів

Лічильники

Кількість точок обліку всього, шт.

Кількість безоблікових точок обліку, шт.

Кількість встановлених лічильників, шт.

Кількість лічильників,
що підлягають заміні за планом у (прогнозний період)* році, шт.

Фактично
замінено у (базовий період)* році, шт.

усього

у тому числі:

на балансі

з простроче-
ним терміном повірки

багатотарифні

з поперед-
ньою оплатою

усього

у тому числі:

усього

у тому числі:

ліцензіата

споживачів

індукцій-
них

електрон-
них

індукцій-
них

електрон-
них

1

2 = 3 + 4

3

4 = 5 + 6 =
= 16 + 24

5

6

7

8

9

10 = 11 + 12

11

12

13 = 14 + 15

14

15

1 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

Лічильники

Кількість точок обліку всього, шт.

Кількість безоблікових точок обліку, шт.

Кількість встановлених лічильників, шт.

Кількість лічильників,
що підлягають заміні за планом у (прогнозний період)* році, шт.

Фактично
замінено у (базовий період)* році, шт.

усього

у тому числі:

на балансі

індукцій-
них

електрон-
них

з простро-
ченим терміном повірки

багато-
тарифні

з поперед-
ньою
оплатою

усього

у тому числі:

усього

у тому числі:

ліцензіата

споживачів

індукцій-
них

електрон-
них

індукцій-
них

електрон-
них

1

2 = 3 + 4

3

4 = 5 + 6 =
= 7 + 8

5

6

7

8

9

10

11

12 = 13 + 14

13

14

15 = 16 + 17

16

17

1 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Зазначити відповідний рік.

У промислових споживачів (продовження)

Лічильники

Кількість установлених лічильників, шт.

індукційні лічильники

електронні лічильники

усього

клас точності

строк експлуатації (у роках)

усього

клас точності

строк експлуатації
(у роках)

2,5

2,0

1,0 і краще

до 4

до 8

до 12

більше 12

2,0

1,0
та краще

до 6

більше 6

Х

16 = 17 + 18 + 19 =
= 20 + 21 + 22 + 23

17

18

19

20

21

22

23

24 = 25 + 26 =
= 27 + 28

25

26

27

28

1 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У непромислових споживачів (продовження)

Лічильники

Кількість установлених лічильників, шт.

індукційні лічильники

електронні лічильники

усього

клас точності

строк експлуатації (у роках)

усього

клас точності

строк експлуатації
 (у роках)

2,5

2,0

1,0 і краще

до 4

до 8

до 12

більше 12

2,0

1,0
та краще

до 6

більше 6

Х

16 = 17 + 18 + 19 =
= 20 + 21 + 22 + 23

17

18

19

20

21

22

23

24 = 25 + 26 =
= 27 + 28

25

26

27

28

1 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У побутових споживачів (продовження)

Лічильники

Кількість установлених лічильників, шт.

індукційні лічильники

електронні лічильники

усього

клас точності

строк експлуатації
(у роках)

усього

клас точності

строк експлуатації
(у роках)

2,5

2,0

1,0 і краще

до 8

до 16

до 24

більше 24

2,0

1,0
та краще

до 6

більше 6

Х

16 = 17 + 18 + 19 =
= 20 + 21 + 22 + 23

17

18

19

20

21

22

23

24 = 25 + 26 =
= 27 + 28

25

26

27

28

1 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього (продовження)

Лічильники

Кількість установлених лічильників, шт.

індукційні лічильники

електронні лічильники

усього

клас точності

строк експлуатації
(у роках)

усього

клас точності

строк експлуатації
(у роках)

2,5

2,0

1,0 і краще

до 8

до 16

до 24

більше 24

2,0

1,0
та краще

до 6

більше 6

Х

18 = 19 + 20 + 21 =
= 22 + 23 + 24 + 25

19

20

21

22

23

24

25

26 = 27 + 28 =
= 29 + 30

27

28

29

30

1 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1. Стан обліку електричної енергії у промислових споживачів на початок прогнозного періоду

N
з/п

Тип приладу обліку (повне маркування)

Кількість приладів обліку, шт.

Виробник приладу обліку

Рівень напруги ЛЕП, кВ

Клас точності приладу обліку

Кількість лічильників, які не відповідають вимогам нормативних документів

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

4.2.2. Стан обліку електричної енергії у промислових споживачів

N
з/п

Лічильники із строком експлуатації

Наявний станом на початок прогнозного періоду

Прогнозний стан на кінець прогнозного періоду

кількість, шт.

відсоток від загальної кількості

кількість, шт.

відсоток від загальної кількості

1

2

3

4

5

6

1

до 8 років

 

 

 

 

2

8 - 20 років

 

 

 

 

3

20 - 30 років

 

 

 

 

4

більше 30 років

 

 

 

 

5

відсутні

 

 

 

 

6

усього

 

 

 

 

4.2.3. Стан обліку електричної енергії у населення на початок прогнозного періоду

Загальна кількість точок обліку

Кількість точок обліку у сільській місцевості

Кількість точок обліку у містах

Прилади обліку

відсутні

індукційні

електронні

клас точності гірше 2,0

клас точності 2,0 та краще

з імпульсним виходом

без імпульсного виходу

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4. Стан обліку електричної енергії у населення

N
з/п

Лічильники із строком експлуатації

Наявний стан на початок прогнозного періоду

Прогнозний стан на кінець прогнозного періоду

кількість, шт.

відсоток від загальної кількості

кількість, шт.

відсоток від загальної кількості

1

2

3

4

5

6

1

до 8 років

 

 

 

 

2

8 - 20 років

 

 

 

 

3

20 - 30 років

 

 

 

 

4

більше 30 років

 

 

 

 

5

відсутні

 

 

 

 

6

усього

 

 

 

 

4.3. Стан комерційного обліку електричної енергії на початок прогнозного періоду*

N
з/п

Найменування підстанцій (станцій) та приєднань

Рівень напруги ЛЕП, кВ

Клас точності лічильника (необхідний)

Клас точності лічильника (наявний)

Тип лічильника прийому/
віддачі

Виробник лічильників

Відповідність лічильника вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії**

Річний обсяг передачі електричної енергії через точку обліку,
тис. кВт·год

Відповідність точки обліку вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії**

Наявність дублюючого лічильника

Кількість трансформаторів напруги, що підлягають заміні (встановленню), шт.

Кількість трансформаторів струму, що підлягають заміні (встановленню), шт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

____________
* Указати всі точки комерційного обліку з суміжними ліцензіатами (Оптовий ринок електричної енергії України, електропередавальні організації, генеруючі підприємства).

** Додаток 10 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України.

4.3.1. Технічний стан вимірювальних трансформаторів струму та напруги
точок комерційного обліку

Тип вимірювального трансформатора

Кількість установлених трансформаторів, шт.

Кількість трансформаторів, що підлягають заміні, шт.

Кількість трансформаторів, що підлягають установленню в точках обліку, які не облаштовані приладами обліку, шт.

Кількість трансформаторів, установлення яких передбачено інвестиційною програмою на прогнозний період, шт.

1

2

3

4

5

Трансформатори напруги (ТН), усього

 

 

 

 

у т. ч.:

напругою 220 кВ

 

 

 

 

напругою 150 кВ

 

 

 

 

напругою 110 кВ

 

 

 

 

напругою 35 кВ

 

 

 

 

напругою 10 кВ

 

 

 

 

напругою 6 кВ

 

 

 

 

Трансформатори струму (ТС), усього

 

 

 

 

у т. ч.:

напругою 220 кВ

 

 

 

 

напругою 150 кВ

 

 

 

 

напругою 110 кВ

 

 

 

 

напругою 35 кВ

 

 

 

 

напругою 10 кВ

 

 

 

 

напругою 6 кВ

 

 

 

 

напругою 0,4 кВ

 

 

 

 

4.4. Стан технічного обліку електричної енергії на початок прогнозного періоду

N з/п

Найменування підстанцій (станцій) та приєднань

Рівень напруги ЛЕП, кВ

Кількість точок обліку, шт.

Клас точності лічильника (необхідний)

Клас точності лічильника (наявний)

Відповідність лічильника вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії*

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

____________
* Додаток 10 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України.

4.5. Стан комп'ютерної техніки на початок прогнозного періоду

Група за роком випуску

Кількість, шт.

%

Комп'ютери до (базовий період-4)* року випуску

 

 

Комп'ютери (базовий період-3)* року випуску

 

 

Комп'ютери (базовий період-2)* року випуску

 

 

Комп'ютери (базовий період-1)* року випуску

 

 

Комп'ютери (базовий період)* року випуску

 

 

Усього

 

 

____________
* Зазначити відповідний рік.

4.6. Узагальнений порівняльний аналіз змін технічного стану колісних транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі*

N
з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Показник на кінець року

(базовий період-2)**

(базовий період-1)**

(базовий період)**

(прогнозний період)** з урахуванням обсягів запланованих робіт

1

2

3

4

5

6

7

1

Загальна кількість колісної техніки

шт.

 

 

 

 

з них підлягає списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.1

Автокрани

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.2

Автобурові машини

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.3

Бурильно-кранові машини

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.4

Автовежі телескопічні та підіймачі

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

у т. ч. на базі тракторів

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.5

Автомобільні електромеханічні майстерні

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.6

Електролабораторії

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.7

Автомобілі (вахтові) для перевезення бригад робітників

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

у т. ч. для оперативних виїзних бригад (ОВБ)

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.8

Вантажні автомобілі

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.9

Автомобілі для перевезення вантажів та пасажирів

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.10

Автомобілі з кузовами типів фургон, пікап

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.11

Автобуси категорій М3 та М2 ("мікроавтобуси")

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.12

Легкові автомобілі

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.13

Трактори і механізми, виконані на їх базі

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.14

Причепи, напівпричепи

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.15

Автомайстерні

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.16

Спеціальні легкові автомобілі

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.17

Спеціальні автомобілі, виконані на шасі вантажівок

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.18

Автонавантажувачі

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.19

Інші види колісної техніки (розшифрувати)

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

____________
* У тому числі орендованої на довгостроковий період (більше року).

** Зазначити відповідний рік.

4.6.1. Аналіз колісної техніки станом на початок прогнозного періоду

N з/п

Марка колісної техніки

Призначення
  (тип)

Рік випуску

Нормативний
строк експлуатації,
років

Належність (структурний
 підрозділ, служба, РЕМ)

Витрати пального*, л/100 км

Витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн

Залишкова
вартість, тис. грн

Підстава для списання/
заміни

Пропонується для заміни

за місяць

щорічні

марка

призначення (тип)

орієнтовна вартість,  тис. грн

витрати пального*, л/100 км

витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Для спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі, додатково враховувати витрати пального для роботи механізму (л/мотогодину).

4.6.2. Розрахунок економічної ефективності закупівлі колісної техніки на прогнозний період

N з/п

Марка колісної техніки, що підлягає заміні

Марка колісної техніки, що пропонується на заміну

Вартість нової одиниці колісної техніки, що пропонується на заміну,
тис. грн (без ПДВ)

Очікуваний річний економічний ефект (тис. грн без ПДВ) від:

Строк окупності, років

економії витрат на паливно-мастильні матеріали

зменшення витрат на технічне обслуговування і ремонт

зменшення інших витрат

зменшення затрат на закупівлю автомобільних шин за рахунок збільшення їх норми пробігу

загальний очікуваний економічний ефект від заміни колісної техніки

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = 5 + 6 + 7 + 8

10 = 4 / 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Витрати електричної енергії*

Показник

(базовий період - 5)

(базовий період - 4)

(базовий період - 3)

млн
кВт·год

млн грн

%

млн
кВт·год

млн грн

%

млн
кВт·год

млн грн

%

Фактичне надходження електричної енергії

Усього
у т. ч.:

 

-

 

 

-

 

 

-

 

1 клас

 

-

 

 

-

 

 

-

 

2 клас

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Нормативні технологічні витрати

Усього
у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Небаланс**

Усього
у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник

(базовий період - 2)

(базовий період - 1)

(базовий період)

млн
кВт·год

млн грн

%

млн
кВт·год

млн грн

%

млн
кВт·год

млн грн

%

Фактичне надходження електричної енергії

Усього
у т. ч.:

 

-

 

 

-

 

 

-

 

1 клас

 

-

 

 

-

 

 

-

 

2 клас

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Нормативні технологічні витрати

Усього
у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Небаланс**

Усього
у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Колонки "млн кВт·год" та "%" заповнюються відповідно до форми 1Б-ТВЕ. Колонка "млн грн" заповнюється тільки для рядків "Нормативні технологічні витрати" та "Небаланс", при цьому розрахунок вартості здійснюється шляхом додавання помісячних даних економії (збитків), отриманих ліцензіатом внаслідок різниці між фактичними та нормативними витратами. Місячний обсяг економії (збитків), отриманих ліцензіатом, розраховується як добуток обсягів небалансу електричної енергії та фактичної середньозваженої оптової ринкової ціни, яка розрахована відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України.

** Різниця між звітним значенням технологічних витрат електричної енергії та нормативним значенням технологічних витрат електричної енергії.

4.8. Загальна характеристика ліцензіата
в динаміці за останні п'ять років

N
з/п

Параметри

Рік*

(базовий період-4)

(базовий період-3)

(базовий період-2)

(базовий період-1)

(базовий період)

1

Площа території, на якій здійснюється ліцензована діяльність, км2

 

 

 

 

 

2

Кількість споживачів (абонентів) ліцензіата:

 

 

 

 

 

у тому числі по 2 класу напруги

 

 

 

 

 

з них населення

 

 

 

 

 

3

Загальна довжина електричних
мереж, км**

 

 

 

 

 

з них повітряних:

 

 

 

 

 

110 кВ

 

 

 

 

 

35 кВ

 

 

 

 

 

6/10 кВ

 

 

 

 

 

0,38 кВ

 

 

 

 

 

кабельних:

 

 

 

 

 

110 кВ

 

 

 

 

 

35 кВ

 

 

 

 

 

6/10 кВ

 

 

 

 

 

0,38 кВ

 

 

 

 

 

4

Сумарна потужність власних трансформаторів, МВА:

 

 

 

 

 

110 кВ

 

 

 

 

 

35 кВ

 

 

 

 

 

6/10 кВ

 

 

 

 

 

5

Середньооблікова чисельність
персоналу, осіб

 

 

 

 

 

у тому числі з передачі

 

 

 

 

 

6

Нормативна чисельність персоналу, осіб

 

 

 

 

 

7

Середньомісячна заробітна плата працівників, грн

 

 

 

 

 

8

Річний обсяг передачі електричної енергії (відпуск з мережі), млн кВт·год

 

 

 

 

 

прогноз

 

 

 

 

 

факт

 

 

 

 

 

9

Річна виручка від передачі
електричної енергії, тис. грн

 

 

 

 

 

10

Операційні витрати з передачі електричної енергії, тис. грн

 

 

 

 

 

11

Річний обсяг постачання
електричної енергії, млн кВт·год

 

 

 

 

 

прогноз

 

 

 

 

 

факт

 

 

 

 

 

12

Річна виручка від постачання електричної енергії, тис. грн

 

 

 

 

 

13

Операційні витрати з постачання електричної енергії, тис. грн

 

 

 

 

 

14

Прибуток усього, тис. грн

 

 

 

 

 

від діяльності з передачі

 

 

 

 

 

від діяльності з постачання

 

 

 

 

 

15

База нарахування прибутку, тис. грн

 

 

 

 

 

16

Сума залучених інвестицій, тис. грн

 

 

 

 

 

17

Норма прибутку на базу
нарахування, %

 

 

 

 

 

18

Втрати електричної енергії
в мережах, %

 

 

 

 

 

19

Понаднормативні втрати, %

 

 

 

 

 

20

Обсяг основних фондів в умовних одиницях, всього

 

 

 

 

 

Ліній електропередач

 

 

 

 

 

Підстанцій

 

 

 

 

 

Релейного захисту та автоматики

 

 

 

 

 

Зв'язку та обчислювальної техніки

 

 

 

 

 

____________
* У колонках зазначити відповідні роки.

** Без довжини вводів в індивідуальні житлові будинки та довжини внутрішньобудинкових мереж.

5. Загальний опис робіт

N
з/п

Цільові програми

Усього на роки (прогнозний період) - (прогнозний період + 4)

У т. ч. по роках:

(прогнозний період)

(прогнозний період + 1)

(прогнозний період + 2)

(прогнозний період + 3)

(прогнозний період + 4)

тис. грн (без ПДВ)

%

тис. грн (без ПДВ)

%

тис. грн (без ПДВ)

тис. грн (без ПДВ)

тис. грн (без ПДВ)

тис. грн (без ПДВ)

1

Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Впровадження та розвиток інформаційних технологій

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Впровадження та розвиток
систем зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Модернізація та закупівля
колісної техніки

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

_________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

 

5.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

N
з/п

Складові цільової програми

Усього на роки (прогнозний період) - (прогнозний період + 4)

У т. ч. по роках:

(прогнозний період)

(прогнозний період + 1)

(прогнозний період + 2)

(прогнозний період + 3)

(прогнозний період + 4)

тис. грн

%

усього на рік

економічний ефект

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

зниження ТВЕ

окупність у роках

тис. грн

%

млн кВт·год

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього,
з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

110 кВ (150 кВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

35 кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3

6 - 20 кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4

0,4 кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.1

у т. ч. з магістральними ізольованими проводами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього,
з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

110 кВ (220, 150 кВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2

35 кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3

6 - 20 кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4

0,4 кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.1

у т. ч. з магістральними ізольованими проводами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього,
з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1

110 кВ (150 кВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2

35 кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3

6 - 20 кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1

110 кВ (220, 150 кВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2

35 кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3

6 - 20 кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1

110 кВ (220, 150 кВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2

35 кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3

6 - 20 кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Обсяги будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів електричних мереж
на прогнозний період

N
з/п

Інвентарний номер об'єкта

Найменування енергооб'єкта, його місцезнаходження та потужність

Вартість одиниці продукції,
тис. грн (без ПДВ)

Обсяги робіт та капіталовкладень
ПЛ, КЛ / ПС

Наявність проектної документації (дата і номер документа про її затвердження)*

Спосіб виконання робіт (підрядний/ господарський)

Рік будівництва або попередньої реконструкції

Примітка

км/шт

капіталовкладення,
тис. грн (без ПДВ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

ПЛ-110 (150) кВ, усього

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 

будівництво, усього

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

реконструкція, усього

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

ПЛ-35 кВ, усього

 

 

 

 

 

 

 

2.1

 

будівництво, усього

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

 

реконструкція, усього

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

ПЛ-6 (10) кВ, усього

 

 

 

 

 

 

 

3.1

 

будівництво, усього

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

 

реконструкція, усього

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1

 

реконструкція без улаштування розвантажувальних ТП

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2

 

реконструкція з улаштуванням розвантажувальних ТП

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

ПЛ-0,4 кВ, усього

 

 

 

 

 

 

 

4.1

 

будівництво, усього

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1

 

будівництво ПЛ-0,4 кВ голим проводом

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2

 

будівництво ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

 

реконструкція, усього

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1

 

реконструкція ПЛ-0,4 кВ голим проводом

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2

 

реконструкція ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

КЛ-110 кВ, усього

 

 

 

 

 

 

 

5.1

 

будівництво, усього

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

 

реконструкція, усього

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

КЛ-35 кВ, усього

 

 

 

 

 

 

 

6.1

 

будівництво, усього

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

 

реконструкція, усього

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

КЛ-6 (10) кВ, усього

 

 

 

 

 

 

 

7.1

 

будівництво, усього

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

 

реконструкція, усього

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

КЛ-0,4 кВ, усього

 

 

 

 

 

 

 

8.1

 

будівництво, усього

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

 

реконструкція, усього

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього

 

 

 

 

 

 

 

9.1

 

будівництво, усього

 

 

 

 

 

 

 

9.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

 

реконструкція, усього

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3

 

модернізація, усього

 

 

 

 

 

 

 

9.3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього

 

 

 

 

 

 

 

10.1

 

будівництво, усього

 

 

 

 

 

 

 

10.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

 

реконструкція, усього

 

 

 

 

 

 

 

10.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3

 

модернізація, усього

 

 

 

 

 

 

 

10.3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

ТП, РП-6 (10) кВ, усього

 

 

 

 

 

 

 

11.1

 

будівництво, усього

 

 

 

 

 

 

 

11.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2

 

реконструкція, усього

 

 

 

 

 

 

 

11.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3

 

модернізація, усього

 

 

 

 

 

 

 

11.3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

-

-

-

-

____________
* За наявності проектної документації вказати дату і номер документа про її затвердження.

У разі відсутності проектної документації вказати дату, до якої планується виготовлення цієї документації.

5.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

N
з/п

Складові цільової програми

Усього на роки (прогнозний період) - (прогнозний період + 4)

у т. ч. по роках:

(прогнозний період)

(прогнозний період + 1)

(прогнозний період + 2)

(прогнозний період + 3)

(прогнозний період + 4)

тис. грн

%

усього на рік

економічний ефект (зниження ТВЕ)

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

%

млн кВт·год

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Покращення обліку електричної енергії,
у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

впровадження комерційного обліку
електричної енергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

впровадження обліку електричної енергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

заміна вимірювальних трансформаторів

ТС 0,4 кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТС, ТН 6 (10) - 150 кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

впровадження обліку споживання електричної енергії населенням, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільським

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

міським

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Впровадження та розвиток АСДТК

N
з/п

Складові цільової програми

Усього на роки (прогнозний період) - (прогнозний період + 4)

У т. ч. по роках:

(прогнозний період)

(прогнозний період + 1)

(прогнозний період + 2)

(прогнозний період + 3)

(прогнозний період + 4)

тис. грн

%

усього на рік

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Система керування й отримання даних

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Телемеханіка підстанцій

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Архіватори мови

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Цифрові реєстратори подій

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1. Етапи впровадження проекту АСДТК ліцензіата

N
з/п

Назва складової частини проекту

Період реалізації складової частини проекту

Вартість реалізації складової частини проекту відповідно до проектної документації,
тис. грн (без ПДВ)

Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку базового періоду,
тис. грн (без ПДВ)

Фінансування реалізації складової частини проекту, передбачене інвестиційною програмою на базовий період,
тис. грн (без ПДВ)

Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на прогнозний період,
тис. грн (без ПДВ)

Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках,
тис. грн (без ПДВ)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

_________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

 

5.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

N
з/п

Складові цільової програми

Усього на роки (прогнозний період) - (прогнозний період + 4)

У т. ч. по роках:

(прогнозний період)

(прогнозний період + 1)

(прогнозний період + 2)

(прогнозний період + 3)

(прогнозний період + 4)

тис. грн

%

усього на рік

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

закупівля та модернізація робочих станцій

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

закупівля та модернізація серверів

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

побудова та модернізація структурованих кабельних мереж

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

інші засоби інформатизації

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Закупівля системного програмного забезпечення, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

для робочих станцій

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

для серверів

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

інше

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

офісного

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

захисту інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

геоінформаційних систем

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

систем електронного документообігу

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

білінгових систем

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6

систем керування взаємовідносинами зі споживачами

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7

інформаційних систем управління виробництвом

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8

інше

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Впровадження та модернізація контакт-центрів

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку

N
з/п

Складові цільової програми

Усього на роки (прогнозний період) - (прогнозний період + 4)

У т. ч. по роках:

(прогнозний період)

(прогнозний період + 1)

(прогнозний період + 2)

(прогнозний період + 3)

(прогнозний період + 4)

тис. грн

%

усього на рік

економічний ефект (окупність у роках)

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Системи зв'язку, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

резервне електроживлення засобів зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Придбання обладнання, що не вимагає монтажу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.1. Етапи впровадження системи зв'язку

N
з/п

Назва складової частини проекту

Період реалізації складової частини проекту

Вартість реалізації складової частини проекту відповідно до проектної документації,
тис. грн (без ПДВ)

Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку базового періоду,
тис. грн (без ПДВ)

Фінансування реалізації складової частини проекту, передбачене інвестиційною програмою на базовий період,
тис. грн (без ПДВ)

Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на прогнозний період,
тис. грн (без ПДВ)

Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках,
тис. грн (без ПДВ)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Упровадження та розвиток магістральних ліній зв'язку, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Упровадження та розвиток ліній зв'язку "останньої милі",
у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Установлення та заміна каналоутворювального та комутаційного обладнання (зокрема АТС), у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Упровадження та розвиток локальних обчислювальних мереж (зокрема СКС),
у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

_________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

 

5.6. Модернізація та закупівля колісної техніки

N
з/п

Складові цільової програми

Усього на роки (прогнозний період) - (прогнозний період + 4)

У т. ч. по роках:

(прогнозний період)

(прогнозний період + 1)

(прогнозний період + 2)

(прогнозний період + 3)

(прогнозний період + 4)

тис. грн

%

усього на рік

економічний ефект (окупність у роках)

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. Інше

N
з/п

Складові цільової програми

Усього на роки (прогнозний період) - (прогнозний період + 4)

У т. ч. по роках:

(прогнозний період)

(прогнозний період + 1)

(прогнозний період + 2)

(прогнозний період + 3)

(прогнозний період + 4)

тис. грн

%

усього на рік

економічний ефект (окупність у роках)

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Етапи виконання заходів інвестиційної програми на прогнозний період

N
з/п

Найменування заходів інвестиційної програми

Одиниця виміру

Вартість одиниці продукції, тис. грн
(без ПДВ)

Усього

У тому числі по видах діяльності

У тому числі по кварталах

Джерело фінансу-
вання

Найменування відповідної державної програми

N сторінки пояснювальної записки

N сторінки обґрунто-
вувальних матеріалів

Примітка

кількість*

тис. грн без ПДВ

передача електричної енергії

постачання електричної енергії

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

кіль-
кість

тис. грн без ПДВ

кіль-
кість

тис. грн без ПДВ

кіль-
кість

тис. грн без ПДВ

кіль-
кість

тис. грн без ПДВ

кіль-
кість

тис. грн без ПДВ

кіль-
кість

тис. грн без ПДВ

1

2

3

4

5 = 7 + 9

6 = 8 + 10

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Впровадження та розвиток АСДТК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 3:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Впровадження та розвиток систем зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 5:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Модернізація та закупівля колісної техніки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 6:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 7:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по програмі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній.

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

___________________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П. (за наявності)

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

7. Інноваційні заходи, передбачені інвестиційною програмою на прогнозний період

N
з/п

Назва продукції

Одиниця виміру

Вартість одиниці продукції
(тис. грн без ПДВ)

Усього

Джерело фінансування

N сторінки пояснювальної записки

N сторінки обґрунтовувальних матеріалів

Примітка

кількість

тис. грн без ПДВ

економічний ефект (окупність в роках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 1:

 

 

 

 

 

 

2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 2:

 

 

 

 

 

 

3. Впровадження та розвиток АСДТК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 3:

 

 

 

 

 

 

4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 4:

 

 

 

 

 

 

5. Впровадження та розвиток систем зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 5:

 

 

 

 

 

 

6. Модернізація та закупівля колісної техніки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 6:

 

 

 

 

 

 

7. Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 7:

 

 

 

 

 

 

Усього по програмі

 

 

 

 

 

 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 02.07.2015 р. N 1991)

Опрос