Идет загрузка документа (67 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Информация о перечне ценных бумаг, относительно которых осуществлена рейтинговая оценка

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 14.02.2013

Інформація про перелік цінних паперів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Рік, за який надається Інформація

Вид емісійних цінних паперів*

Реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів (реєстраційний номер, дата реєстрації, дата видачі (у разі наявності))

Повне найменування емітента

Організаційно-правова форма емітента**

Код за ЄДРПОУ емітента

Група рівнів кредитного рейтингу***

Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом)****, 1

Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є необов'язковим)2

Прогноз: стабільний - "0"; позитивний - "1"; негативний - "2"; у розвитку - "3"

Дата визначення рейтингової оцінки

Дата оновлення рейтингової оцінки

Дата призупинення

Дата відкликання

Дата оприлюднення3

Місце оприлюднення3

Примітки4

____________
* Заповнюється відповідно до Довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами " Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюється відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

*** Заповнюється відповідно до Довідника 42 "Перелік та коди груп рівнів кредитного рейтингу" Системи довідників та класифікаторів.

**** Заповнюється відповідно до Довідника 43 "Перелік та коди рівнів кредитного рейтингу" Системи довідників та класифікаторів.

1 Не заповнюється при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є необов'язковим.

2 Не заповнюється при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом.

3 Зазначається інформація щодо останньої рейтингової дії.

4 У разі якщо рейтингова оцінка є незатребувана емітентом, інформація про це обов'язково розкривається у примітках.

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2014 р. N 814)

Опрос