Идет загрузка документа (67 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сведения о владении ценными бумагами (долями, паями)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 14.02.2013

Відомості про володіння цінними паперами (частками, паями)

Інформація щодо посадових осіб органів управління уповноваженого рейтингового агентства та кількості і номінальної вартості акцій (розміру часток, паїв), що перебувають у їх власності

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Рік, за який надається Інформація

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Серія паспорта**

Номер паспорта**

Найменування юридичної особи, акції (частки, паї) якої перебувають у власності

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, акції (частки, паї) якої перебувають у власності

Від загальної кількості акцій (часток, паїв) (%)

Кількість акцій (штук)***

Номінальна вартість акцій***

Кількість за видами акцій; прості іменні***

Кількість за видами акцій; прості на пред'явника***

Кількість за видами акцій; привілейовані іменні***

Кількість за видами акцій; привілейовані на пред'явника***

Примітки

____________
* Вказуються: голова та члени виконавчого органу, голова та члени ради товариства (спостережної ради) та головний бухгалтер.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття персональних даних.

*** Заповнюється щодо акціонерних товариств.

Інформація про юридичних осіб - засновників та/або учасників уповноваженого рейтингового агентства та кількості і номінальної вартості акцій (розміру часток, паїв) уповноваженого рейтингового агентства, що перебувають у їх власності

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Рік, за який надається Інформація

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ юридичної особи

Місцезнаходження

Від загальної кількості акцій (часток, паїв) (%)

Кількість акцій (штук)*

Номінальна вартість акцій*

Кількість за видами акцій; прості іменні*

Кількість за видами акцій; прості на пред'явника*

Кількість за видами акцій; привілейовані іменні*

Кількість за видами акцій; привілейовані на пред'явника*

Примітки

____________
* Заповнюється акціонерним товариством.

Інформація про фізичних осіб - засновників та/або учасників уповноваженого рейтингового агентства та кількості і номінальної вартості акцій (розміру часток, паїв) уповноваженого рейтингового агентства, що перебувають у їх власності

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Рік, за який надається Інформація

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Серія паспорта*

Номер паспорта*

Від загальної кількості акцій (часток, паїв) (%)

Кількість акцій (штук)**

Номінальна вартість акцій**

Кількість за видами акцій; прості іменні**

Кількість за видами акцій; прості на пред'явника**

Кількість за видами акцій; привілейовані іменні**

Кількість за видами акцій; привілейовані на пред'явника**

Примітки

____________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття персональних даних.

** Заповнюється акціонерним товариством.

Інформація про суб'єктів господарювання, у яких уповноважене рейтингове агентство є власником або користується акціями (частками, паями)

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Рік, за який надається Інформація

Найменування суб'єкта господарювання

Код за ЄДРПОУ суб'єкта господарювання

Місцезнаходження

Власник акцій (часток, паїв), користувач акціями (частками, паями): власник - "1", користувач - "2"

Від загальної кількості акцій (часток, паїв) (%)

Кількість акцій (штук)*

Кількість за видами акцій; прості іменні*

Кількість за видами акцій; прості на пред'явника*

Кількість за видами акцій; привілейовані іменні*

Кількість за видами акцій; привілейовані на пред'явника*

Примітки

____________
* Заповнюється щодо акціонерних товариств.

Опрос