Идет загрузка документа (67 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Основные сведения об уполномоченном рейтинговом агентстве

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 14.02.2013

Основні відомості про уповноважене рейтингове агентство

Реквізити, місцезнаходження та засоби зв'язку уповноваженого рейтингового агентства

Найменування поля (зміст)

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Рік, за який надається Інформація

Скорочене найменування уповноваженого рейтингового агентства (за наявності)

Організаційно-правова форма*

Найменування території (область) розташування рейтингового агентства**

Район

Поштовий індекс

Населений пункт

Вулиця, будинок

Міжміський код та телефон уповноваженого рейтингового агентства

Факс уповноваженого рейтингового агентства

E-mail (електронна адреса уповноваженого рейтингового агентства)

Веб-сторінка/веб-сайт уповноваженого рейтингового агентства в глобальній інформаційній мережі Інтернет

Зареєстрований статутний капітал (грн.)

Реєстраційний номер Свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств

Дата включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств

Керівник

Головний бухгалтер

Код за КВЕД

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує рейтингове агентство за поточним рахунком в національній валюті

Поточний рахунок в національній валюті

МФО банку

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує рейтингове агентство за поточним рахунком в іноземній валюті

Поточний рахунок в іноземній валюті

МФО банку

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб); фактично за період

Інформація щодо пов'язаних осіб уповноваженого рейтингового агентства та їх пов'язаності з учасниками ринків фінансових послуг, а також щодо визначення їх кредитного рейтингу

Примітки

____________
* Заповнюється відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).

** Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Інформація щодо посадових осіб органів управління уповноваженого рейтингового агентства

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Рік, за який надається Інформація

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові

Серія паспорта**

Номер паспорта**

Рік народження

Освіта

Стаж керівної роботи (років)

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Примітки***

____________
* Вказуються: голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії, голова та члени ради товариства (спостережної ради) та головний бухгалтер.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття персональних даних.

*** Обґрунтування змін у їх персональному складі, інформація про наявність у посадових осіб агентства непогашеної або незнятої судимості за корисливі та посадові злочини.

Відомості щодо належності уповноваженого рейтингового агентства до будь-яких об'єднань підприємств

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Рік, за який надається Інформація

Тип об'єднання, до якого належить рейтингове агентство*

Найменування об'єднання, до якого належить рейтингове агентство

Місцезнаходження (поштова адреса) об'єднання, до якого належить рейтингове агентство

Примітки

____________
* Заповнюється відповідно до Довідника 40 "Перелік та коди типів об'єднань підприємств" Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про відокремлені підрозділи уповноваженого рейтингового агентства*

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Рік, за який надається Інформація

Найменування відокремленого підрозділу

Місцезнаходження підрозділу

Примітки

____________
* Інформація щодо кожного відокремленого підрозділу вводиться тільки в один рядок таблиці.

Опрос