Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт переоценки имущества плательщика налогов, находящегося в налоговом залоге, для продажи на биржевых торгах

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 14.02.2013
Утратил силу

АКТ
переоцінки майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, для продажу на біржових торгах

від ___ ____________ 20__ року

Комісія у складі податкового керуючого ___________________________________________________,
                                                                                                                               (прізвище та ініціали)
призначеного наказом __________________________________________________________________
                                                                                 (найменування органу державної податкової служби)
від ___ ____________ 20__ року N __________, та представника
_____________________________________________________________________________________,
                                                 (найменування товарної біржі, код за ЄДРПОУ, її місцезнаходження)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                                       (посада, прізвище та ініціали)
провела першу, другу переоцінку майна, переданого за актом приймання-передачі від
            (непотрібне викреслити)
                                                   ____________ 20__ року N _____, що належить
_____________________________________________________________________________________
                                           (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

N
з/п

Назва майна (з детальною характеристикою кожного предмета: вага, метраж, розмір, вид, колір, товарний знак, проба, виробнича марка, дата випуску, ступінь зносу тощо)

Кількість

Одиниця виміру

Вартість майна за актом приймання-передачі майна, гривень

Вартість майна після переоцінки, гривень

одиниці

усього

одиниці

усього

Усього

________________________
(словами)

гривень

__________

копійок

Сума переоцінки

________________________
(словами)

гривень

__________

копійок

У тому числі зменшується:

винагорода біржі на ___________ гривень ________ копійок,

сума, яка підлягає перерахуванню до бюджету, на ___________ гривень _______ копійок.

Цей акт складено в _____ примірниках.

Члени комісії:

 

 

 

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Опрос