Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт приема-передачи имущества плательщика налогов, находящегося в налоговом залоге, во время продажи через организации розничной торговли

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 14.02.2013
Утратил силу

АКТ
приймання-передачі майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, під час продажу через організації роздрібної торгівлі

від ___ ____________ 20_ року

Податковий керуючий _________________________________________________________________,
                                                                                                                (прізвище та ініціали)
призначений наказом __________________________________________________________________
                                                                                    (найменування органу державної податкової служби)
від ___ ____________ 20 ___ року N _________, керуючись статтею 95 Податкового кодексу України, передає, а
_____________________________________________________________________________________
                            (найменування організації роздрібної торгівлі, код за ЄДРПОУ, її місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________,
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                                            (посада, прізвище та ініціали)
приймає на реалізацію перелічене нижче майно, що належить
_____________________________________________________________________________________
                                                (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

N
з/п

Назва майна
(з детальною характеристикою кожного предмета: вага, метраж, розмір, вид, колір, товарний знак, проба, виробнича марка, дата випуску, ступінь зносу тощо)

Кількість

Одиниця виміру

Початкова ціна продажу, гривень

одиниці

усього

Усього на загальну суму

_________

гривень

__________

копійок

Сума винагороди організації
роздрібної торгівлі

  
_________

  
гривень

  
__________

  
копійок

Загальна сума, яка підлягає
перерахуванню до бюджету,

_________

гривень

__________

копійок

Цей акт складено в ______ примірниках.

Майно, зазначене за порядковими номерами _________________, передав:

 

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Майно, зазначене за порядковими номерами ________________, прийняв:

 

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Опрос