Идет загрузка документа (196 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Правовое заключение относительно соответствия Конституции Украины и законам Украины документов, поданных для аккредитации обособленного подразделения иностранной неправительственной организации, аккредитации представительства, филиала иностранной благотворительной организации

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.01.2013
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ПОГОДЖУЮ
Начальник Управління

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Департаменту
державної реєстрації

_______________________
       (підпис, ініціали, прізвище)
"___" __________ 20__ року

_____________________
   (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ___________ 20__ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності
Конституції України та законам України документів, поданих для акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитації представництва, філії іноземної благодійної організації

_________________________________________________
(найменування акредитованого відокремленого підрозділу
(представництва, філії) іноземної неурядової організації
(іноземної благодійної організації))

Документи щодо акредитації відокремленого підрозділу (представництва, філії)
___________________________________________________________________________________
                                   (найменування іноземної неурядової організації (іноземної благодійної організації))
надійшли _____________________________.
                                        (дата надходження)

Рішення про створення відокремленого підрозділу (представництва, філії)
___________________________________________________________________________________
                               (найменування іноземної неурядової організації (іноземної благодійної організації))
прийнято __________________________________________________________________________
                (найменування уповноваженого органу іноземної неурядової організації (іноземної благодійної організації))
_____________________________.
                         (дата прийняття)

Правовою експертизою встановлено, що документи, подані для акредитації відокремленого підрозділу (представництва, філії) іноземної неурядової організації (іноземної благодійної організації), відповідають (не відповідають) (вказати потрібне) Конституції України та законам України (оцінка відповідності установчих документів Конституції України та законам України). У разі виявлення невідповідності поданих документів вимогам Конституції України та законам України вказуються норми Конституції України та/або законів України, яким вони суперечать.

Висновок: відокремлений підрозділ (представництво, філія)
___________________________________________________________________________________
                                            (найменування іноземної неурядової організації (іноземної благодійної
                                                                                                   організації))
може (не може) (вказати потрібне) бути акредитований;

документи, подані для акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитації представництва, філії іноземної благодійної організації
___________________________________________________________________________________,
                                          (найменування іноземної неурядової організації (іноземної благодійної організації))
можуть бути залишені без розгляду.

_____________
(начальник відділу)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

_____________
(посада спеціаліста)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Висновок підготовлено

___________
(дата)

 

Опрос