Идет загрузка документа (196 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Правовое заключение относительно соответствия законам Украины документов, поданных для принятия решения о прекращении деятельности общественного объединения, местной ячейки и отмены записи о регистрации в Реестре общественных объединений

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.01.2013
Утратил силу

________________________________________________________
(найменування головного територіального управління юстиції або районного,
міжрайонного, районного у місті, міського (міста обласного значення),
міськрайонного управління юстиції)

ПОГОДЖУЮ
Керівник структурного
підрозділу, що забезпечує
виконання покладених завдань
з питань реєстрації (легалізації)
об'єднань громадян, інших
громадських формувань
(для головних територіальних
управлінь)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник начальника головного
територіального управління юстиції з
питань державної реєстрації -
начальник Управління державної
реєстрації або начальник
відповідного районного,
міжрайонного, районного у місті,
міського (міст обласного значення),
міськрайонного управління юстиції

________________________
       (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

________________________
        (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законам України документів, поданих для прийняття рішення про припинення діяльності громадського об'єднання, місцевого осередку та скасування запису про реєстрацію в Реєстрі громадських об'єднань

__________________________________________________________
(найменування громадського об'єднання)

Документи щодо прийняття рішення про припинення діяльності громадського об'єднання, місцевого осередку та скасування запису про реєстрацію в Реєстрі громадських об'єднань надійшли _____________________.
           (дата надходження)

Рішення про припинення діяльності громадського об'єднання, місцевого осередку прийнято
___________________________________________________________________________________
                                                                                  (найменування статутного органу)
_____________________.
     (дата прийняття рішення)

Правовою експертизою встановлено, що документи, подані для припинення діяльності громадського об'єднання, місцевого осередку, відповідають (не відповідають) (вказати потрібне) Конституції України, законам України та статуту громадського об'єднання, статуту (положенню) місцевого осередку (оцінка відповідності поданих документів Конституції України та законам України). У разі виявлення невідповідності поданих документів Конституції України, законам України та статуту (положенню) вказуються пункти статуту (положення) та норми актів законодавства, яким суперечать чи з якими не узгоджуються подані документи.

Висновок: запис про реєстрацію
___________________________________________________________________________________
                                                            (найменування громадського об'єднання, місцевого осередку)
може (не може) (вказати потрібне) бути скасований на підставі рішення про припинення діяльності громадського об'єднання, місцевого осередку.

___________________
(посада спеціаліста або
начальник районного,
міжрайонного,
районного у місті,
міського (міст обласного
значення), міськрайонного
управління юстиції)

_________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

Висновок підготовлено                   ___________
                                                                                       (дата)

Опрос