Идет загрузка документа (196 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Правовое заключение относительно соответствия законам Украины и уставу общественного объединения документов, поданных для признания решения о самороспуске или реорганизации общественного объединения, местной ячейки

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.01.2013
Утратил силу

ПОГОДЖУЮ
Керівник структурного
підрозділу, що забезпечує
виконання покладених
завдань з питань реєстрації
(легалізації) об'єднань
громадян, інших громадських
формувань (для головних
територіальних управлінь)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник начальника головного
територіального управління
юстиції з питань державної
реєстрації - начальник
Управління державної реєстрації
або начальник відповідного
районного, міжрайонного,
районного у місті, міського (міст
обласного значення),
міськрайонного управління
юстиції

_________________________
       (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ___________ 20__ року

_______________________
       (підпис, ініціали, прізвище)
"___" __________ 20__ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законам України та статуту громадського об'єднання документів, поданих для визнання рішення про саморозпуск чи реорганізацію громадського об'єднання, місцевого осередку

___________________________________________________________
(найменування громадського об'єднання, місцевого осередку)

Документи щодо визнання рішення про саморозпуск (реорганізацію) громадського об'єднання, місцевого осередку надійшли _________________.
                                                                       (дата надходження)

Рішення про саморозпуск (реорганізацію)
___________________________________________________________________________________
                                                        (найменування громадського об'єднання, місцевого осередку)
прийнято ___________________________________.
                                  (найменування статутного органу, дата)

Правовою експертизою встановлено, що документи, подані для визнання рішення про саморозпуск (реорганізацію), відповідають (не відповідають) (вказати потрібне) законам України та статуту громадського об'єднання, статуту (положенню) місцевого осередку (оцінка відповідності поданих документів законам України та статуту громадського об'єднання, статуту (положенню) місцевого осередку). У разі виявлення невідповідності поданих документів вимогам законів України та/або статуту громадського об'єднання, статуту (положенню) місцевого осередку вказуються норми законів України та/або пункти статуту (положення), яким суперечать чи з якими вони не узгоджуються.

Висновок: рішення про саморозпуск (реорганізацію) може (не може) (вказати потрібне) бути визнане.

_________________
(посада спеціаліста
або начальник
районного,
міжрайонного,
районного у місті,
міського (міст
обласного значення),
міськрайонного
управління юстиції)

___________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

Висновок підготовлено                ___________
                                                                                    (дата)

Опрос