Идет загрузка документа (196 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Правовое заключение относительно соответствия Закону Украины "Об общественных объединениях" документов, поданных для выдачи дубликата оригинала свидетельства о регистрации и/или устава (положения) общественного объединения, местной ячейки

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.01.2013
Утратил силу

________________________________________________________
(найменування головного територіального управління юстиції або районного,
міжрайонного, районного у місті, міського (міста обласного значення),
міськрайонного управління юстиції)

ПОГОДЖУЮ
Керівник структурного
підрозділу, що забезпечує
виконання покладених
завдань з питань реєстрації (легалізації)
об'єднань
громадян, інших громадських формувань
(для головних
територіальних управлінь)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник начальника головного
територіального управління юстиції
з питань державної реєстрації -
начальник Управління державної
реєстрації або начальник
відповідного районного, міжрайонного,
районного у місті, міського
(міст обласного значення),
міськрайонного управління юстиції

_______________________
      (підпис, ініціали, прізвище)
"___" _________ 20__ року

________________________
       (підпис, ініціали, прізвище)
"___" _________ 20__ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності
Закону України "Про громадські об'єднання" документів, поданих для видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту (положення) громадського об'єднання, місцевого осередку

_________________________________
(найменування громадського об'єднання)

Заява про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту надійшла _________________.
                                                                                                                                                                                     (дата надходження)

Довідка про реєстрацію заяви про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту видана
___________________________________________________________________________________
                                         (найменування органу внутрішніх справ, який видав довідку, дата видачі
                                                                                                        довідки)

Правовою експертизою встановлено, що заява про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту та документи, що до неї додаються, відповідають (не відповідають) (вказати потрібне) Закону України "Про громадські об'єднання" (оцінка відповідності поданих документів Закону України "Про громадські об'єднання"). У разі якщо до заяви не додано документів, передбачених Законом України "Про громадські об'єднання", вказуються норми Закону України "Про громадські об'єднання", які визначають перелік документів, що додаються до заяви про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту, та неподані документи: ________________________________________.

Висновок: дублікат оригіналу статуту та/або свідоцтва
___________________________________________________________________________________
                                                                                (найменування громадського об'єднання)
може бути виданий;

заява про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту
___________________________________________________________________________________
                                                                                (найменування громадського об'єднання)
може бути залишена без розгляду по суті.

_______________
(посада спеціаліста або
начальник районного,
міжрайонного, районного у
місті, міського (міст
обласного значення),
міськрайонного управління
юстиції)

__________
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)

Висновок підготовлено        ___________
                                                                          (дата)

Опрос