Идет загрузка документа (196 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Правовое заключение относительно соответствия законам Украины и уставу уведомления об изменениях к уставу, изменениях в составе руководящих органов, изменении лица (лиц), уполномоченного(ых) представлять общественное объединение, изменении местонахождения

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.01.2013
Утратил силу

________________________________________________________
(найменування головного територіального управління юстиції або районного,
міжрайонного, районного у місті, міського (міста обласного значення),
міськрайонного управління юстиції)

ПОГОДЖУЮ
Керівник структурного
підрозділу, що забезпечує
виконання покладених завдань
з питань реєстрації (легалізації)
об'єднань громадян, інших
громадських формувань
(для головних територіальних
управлінь)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник начальника головного
територіального управління юстиції
з питань державної реєстрації -
начальник Управління державної
реєстрації або начальник
відповідного районного,
міжрайонного, районного у місті,
міського (міст обласного значення),
міськрайонного управління юстиції

________________________
         (підпис, ініціали, прізвище)
"___" _________ 20__ року

________________________
       (підпис, ініціали, прізвище)
"___" _________ 20__ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законам України та статуту повідомлення про зміни до статуту, зміни у складі керівних органів, зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження

_________________________________
(найменування громадського об'єднання)

Громадське об'єднання зареєстроване ___________________________________________________,
                                                                                                                                     (дата реєстрації)
свідоцтво N ___________.

Рішення про внесення змін до статуту громадського об'єднання (зміни у складі керівних органів громадського об'єднання, зміна особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об'єднання, зміна місцезнаходження громадського об'єднання) прийнято
___________________________________________________________________________________.
                                       (найменування органу управління громадського об'єднання, дата прийняття
                                                                                                         рішення)

Правовою експертизою встановлено, що документи, які подані для повідомлення про зміни до статуту громадського об'єднання, зміни у складі керівних органів громадського об'єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження громадського об'єднання, відповідають (не відповідають) (вказати потрібне) Конституції України, законам України та статуту громадського об'єднання (оцінка відповідності поданих документів Конституції України, законам України та вимогам статуту громадського об'єднання). У разі виявлення невідповідності статуту та інших документів Конституції України, законам України зазначаються пункти статуту та норми актів законодавства, яким суперечать чи з якими не узгоджуються пункти статуту. У разі невідповідності відомостей, вказаних у реєстраційній картці на проведення державної реєстрації громадського об'єднання як юридичної особи, відомостям, зазначеним у документах, що подані для проведення реєстрації громадського об'єднання, вказуються розділи реєстраційної картки та документи, з якими не узгоджуються відомості реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Висновок: повідомлення про зміни до статуту (зміни у складі керівних органів, зміна особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об'єднання, зміна місцезнаходження)
___________________________________________________________________________________
                                                                        (найменування громадського об'єднання)
може (не може) (вказати потрібне) бути прийняте;

документи, подані для прийняття повідомлення про зміни до статуту, зміни у складі керівних органів, зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження
___________________________________________________________________________________,
                                                                      (найменування громадського об'єднання)
можуть бути направлені на доопрацювання;

документи, подані для прийняття повідомлення про зміни до статуту, зміни у складі керівних органів, зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження
___________________________________________________________________________________,
                                                                                    (найменування громадського об'єднання)
можуть бути залишені без розгляду по суті.

____________
(посада спеціаліста
або начальник
районного,
міжрайонного,
районного у місті,
міського (міст
обласного значення),
міськрайонного
управління юстиції)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Висновок підготовлено          ___________
                                                                           (дата)

Опрос