Идет загрузка документа (181 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол обыска [относительно процессуальных действий во время уголовного производства на морском или речном судне Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2013

ПРОТОКОЛ ОБШУКУ

Судно ________________

"___" ____________ 20__ року

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(капітан судна (уповноважена особа із зазначенням посади), прізвище, ініціали)

розглянувши матеріали досудового розслідування, у період з "___" год. "___" хв. до "___" год. "___" хв. _________________________________________________________________________________________
                  (вказати координата місця перебування судна, назву судна, дату і місцевий час (із зазначенням часового поясу)

за участю затриманого:
________________________________________________________________________________________,
                                                               (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання)

якому відповідно до ч. ч. 3, 5, 6, 7 ст. 42 КПК України роз'яснені його права та обов'язки

за участю інших осіб:
________________________________________________________________________________________,
                                       (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання, процесуальне положення)

яким згідно до вимог КПК України роз'яснені їхні права та обов'язки,

у присутності понятих:

1) ______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та місце проживання)
______________________________________________________________________________________________________

2) ______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та місце проживання)
_____________________________________________________________________________________________________
,

яким згідно ст. ст. 11, 13, 15, 223 КПК України роз'яснені їхні права та обов'язки, проводитиме обшук _________________________________________________________________________________________
     (зазначити, з якою метою для відшукання яких предметів, місця переховування злочинця тощо і де проводитиметься обшук)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.

Особам, які беруть участь у проведенні обшуку, роз'яснено вимоги ч. 3 ст. 66 КПК України про їх обов'язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії, а також про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання;

_________________________________________________________________________________________
(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються
_________________________________________________________________________________________
при проведенні цієї процесуальної дії, підписи осіб)
_________________________________________________________________________________________

Запропонував видати ______________________________________________________________________
                                          (зазначити П. І. Б. та процесуальне положення особи)

зазначені у цьому протоколі _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
                                                  (предмети, документи, цінності або вказати місце, де переховується злочинець)

на що ____________________________ заявив(ла) ______________________________________________
                           (прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

У зв'язку і відмовою (частковим виданням) того, що вимагається, дотримуючись вимог ст. ст. 104, 223, 233, 234, 236, 520 КПК України, провів обшук  _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
                                                                                       (де, у кого, в якому місці на судні)
_________________________________________________________________________________________

У ході проведення обшуку виявлено:

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Під час обшуку приміщення  _________________________________________________________________
                                                                                                               (де, у кого, в якому місці на судні)

був проведений обшук особи гр-на(ки) ________________________________________________________
                                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка обшукується)

У присутності понятих (якщо залучаються інші поняті, зокрема тієї ж статі, що й обшукуваний чи обшукувана):

1) ______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання)
______________________________________________________________________________________________________

2) ______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання)
______________________________________________________________________________________________________
(обшук проводиться понятими тієї ж статі)

З метою проведення обшуку гр-на(ки) ________________________________________________________
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка обшукується)

був (була) залучений(а) ____________________________________________________________________
                                                         (прізвище, ім'я, по батькові, займана посада особи, яка проводить обшук, який проводиться особою тієї ж статі)

у якого(ї) під час обшуку було виявлено:  ______________________________________________________
                                                                                                                                 (предмети, документи, цінності та ін.)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Під час обшуку приміщення було виявлено: ____________________________________________________
                                                                                                               (предмети, документи, цінності, розшукуваний злочинець та ін.)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Виявлені ___________________________ пред'явлені понятим і іншим учасникам, присутнім при обшуку.
                        (предмети, документи, цінності та ін.)

Від ________________________________________________________________ надійшли такі пропозиції
                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
та зауваження  ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Перераховане в протоколі обшуку____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
                           (вилучено, опечатано, залишено на зберігання, якщо вилучено, то куди відправлено для зберігання)

Протокол прочитаний вголос  _______________________________________________________________
                                                                                                                              (зауваження учасників огляду і понятих)

Особа, яка обшукувалась  ___________________________________________________________________
                                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

Поняті, присутні при обшуку особи:

1) ______________________________________
(прізвище, підпис)

 

2) ______________________________________
(прізвище, підпис)

Особа, в приміщенні якої проводився обшук ___________________________________________________
                                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

Поняті, присутні при обшуку приміщення:

1) ________________________________ (________________________________)
                              (прізвище, підпис)

2) ________________________________ (________________________________)
                              (прізвище, підпис)

Учасники обшуку:

_________________________________________________________________________________________
(прізвище, підпис)
_________________________________________________________________________________________
(прізвище, підпис)
_________________________________________________________________________________________
(прізвище, підпис)
_________________________________________________________________________________________

Обшук провів _____________________________________________________________________________
                                                      (капітан судна (уповноважена особа із зазначенням посади), підпис, ініціали, прізвище)
_________________________________________________________________________________________

Один примірник протоколу обшуку отримав ___________________________________________________
                                                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка обшукується,
_________________________________________________________________________________________
                                                                  або особи, яка займає приміщення, що обшукується, підпис)

Опрос