Идет загрузка документа (181 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол задержания лица, подозреваемого в совершении преступления [относительно процессуальных действий во время уголовного производства на морском или речном судне Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2013

ПРОТОКОЛ
затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину

Судно ________________

"___" ____________ 20__ року

______________________________________________________________________________________
(капітан судна (уповноважена особа із зазначенням посади), прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року о _____ годині ____ хвилин,

_____________________________________________________________________________________,
(місце затримання - координата місця перебування судна, назва судна, дата і місцевий час (із зазначенням часового поясу)
______________________________________________________________________________________

у присутності осіб:

______________________________________________________________________________________
(їх прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та місце проживання)
_____________________________________________________________________________________,

яким заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання: _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                          (характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються
______________________________________________________________________________________
                                                                     при проведенні процесуальної дії, підписи осіб)
______________________________________________________________________________________

відповідно до ст. ст. 40, 104, 131, 132, 208 - 211, 213 КПК України затримав особу, підозрювану у вчиненні злочину ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
               (прізвище, ім'я та по батькові, місце і дата народження, громадянство, сімейний стан, місце роботи, посада,
______________________________________________________________________________________
                                                                                             відомості про судимість)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Підстави затримання:

1) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення;

2) якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин.
                                                                                          (необхідне підкреслити)

______________________________________________________________________________________
(навести конкретні факти й відомості)
______________________________________________________________________________________

Затриманому __________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)

згідно з ч. 4 ст. 208 КПК України повідомлено зрозумілою для нього (неї) мовою підстави затримання та у вчиненні якого злочину він (вона) підозрюється, а також роз'яснено, що він (вона) має право: отримувати медичну допомогу, негайно повідомити близьких родичів, членів сім'ї чи інших осіб (за вибором) про своє затримання і місце перебування відповідно до положень ст. 213 КПК України та інші процесуальні права, передбачені КПК України.

Батькам або усиновителям, опікунам, піклувальникам, органам опіки та піклування повідомлено про затримання неповнолітньої особи
______________________________________________________________________________________
                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)
______________________________________________________________________________________
                                                                                    (час, дата та спосіб повідомлення)

Представнику розвідувального органу України
______________________________________________________________________________________
                                                                                 (назва органу, прізвище, ім'я, по батькові)

повідомлено про затримання співробітника кадрового складу розвідувального органу України ______________________________________________________________________________________
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)

при виконанні ним службових обов'язків  __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                          (час, дата та спосіб повідомлення)

Органу (установі), уповноваженим законом на надання безоплатної правової допомоги повідомлено про затримання

______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)

Крім того, згідно з ч. 3 ст. 42 КПК України затриманому

______________________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)

роз'яснено, що він має право:

1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють:

2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені КПК України, а також отримати їх роз'яснення у разі необхідності:

3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених КПК України та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, втому числі у зв'язку з відсутністю коштів на її оплату;

4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього або в будь-який момент вимовитися відповідати на запитання;

5) давати пояснення, показання з приводу підозри чи н будь-який момент відмовитися їх давати;

6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;

7) у разі затримання - на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями ст. 213 КПК України;

8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;

9) брати участь у проведенні процесуальних дій;

10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;

11) застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься вмотивована постанова (ухвала);

12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо;

13) заявляти відводи;

14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі ст. 290 КПК України;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому КПК України;

17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядки, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра не підтвердилась;

18) користуватись рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

Згідно з ч. 7 ст. 42 КПК України затриманий
______________________________________________________________________________________
                                                                                                  (прізвище, ініціали)

зобов'язаний:

1) прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це суд;

2) виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

Ознайомившись з підставами затримання та правами і обов'язками затриманого, підозрюваний ______________________________________________________________________________________
                                                                                                 (прізвище, ініціали)

пояснив: ______________________________________________________________________________
                                                                  (клопотання, заява чи скарги затриманого, підпис затриманого)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Капітан судна (уповноважена особа) ______________________________________________________
                                                                                                                                          (прізвище, ініціали)

на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, у присутності понятих:

1)  ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та місце проживання)
_____________________________________________________________________________________;

2) ___________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та місце проживання)
_____________________________________________________________________________________;

здійснив обшук затриманої особи _________________________________________________________
                                                                                                                                         (прізвище, ініціали)

під час якого було виявлено та вилучено: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                     (вказується перелік вилучених предметів, речей, документів і цінностей з описом їх індивідуальних ознак,
______________________________________________________________________________________
                                                                     а при необхідності - місце та інші обставини їх вилучення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Зауваження і доповнення до протоколу:  ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                         (спосіб ознайомлення, зауваження і доповнення учасників процесуальної дії, прізвище, ініціали, підпис)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

З протоколом ознайомлені поняті, яким згідно з вимогами ст. 66 КПК України роз'яснено обов'язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії:

1). ____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

___________________
(підпис)

2). ____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

___________________
(підпис)

У зв'язку з тим, що особа, яка брала участь у проведенні процесуальної дії, відмовилася підписати протокол, їй надано право дати письмові пояснення щодо причин відмови від підписання. Така особа пояснила, що:
______________________________________________________________________________________
                                                                                                   (пояснення, підпис)
______________________________________________________________________________________

Факт подання письмових пояснень особи щодо причин відмови підписати протокол засвідчується підписом її захисника (законного представника): ____________________________________________
                                                                                                                                             (прізвище, ініціали, підпис)

Поняті (у випадку відсутності захисника):

1.___________________   2.______________________

У зв'язку з тим, що особа через фізичні вади або з інших причин не може особисто підписати протокол, ознайомлення її з протоколом здійснюється у присутності захисника (законного представника), який своїм підписом засвідчує зміст протоколу та факт неможливості його підписання особою:

___________________
(підпис)

____________________________________
(прізвище, ініціали затриманої особи)

Протокол склав:
______________________________________________________________________________________
                                    (капітан судна (уповноважена особа із зазначення посади), підпис, ініціали, прізвище)

Копію протоколу отримав:

 

___________________
(підпис)

____________________________________
(прізвище, ініціали затриманої особи)

Опрос