Идет загрузка документа (181 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол временного изъятия документов [относительно процессуальных действий во время уголовного производства на морском или речном судне Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2013

ПРОТОКОЛ
тимчасового вилучення документів

Судно ________________

"___" ____________ 20__ року

______________________________________________________________________________________
(капітан судна (уповноважена особа із зазначенням посади), прізвище, ініціали)

під час законного затримання, у період часу з " ___" год. "___" хв. до "___" год. "___" хв. у приміщенні (на території) __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(місце затримання - координати місця перебування судна, назва судна, дата і місцевий час (із зазначенням часового поясу)

керуючись ст. ст. 104 - 107, ст. 148, ст. 149 КПК України, у присутності осіб:

______________________________________________________________________________________
(їх прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та місце проживання)
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

яким заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання: _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                       (характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються
______________________________________________________________________________________
                                                                  при проведенні цієї процесуальної дії, підписи осіб)
_____________________________________________________________________________________,

тимчасово вилучив документи, що посвідчують користування спеціальним правом: ______________________________________________________________________________________
                                 (вид спеціального права, послідовність дій, отримані результати процесуальної дії, відомості,
______________________________________________________________________________________
                                                         виявлені та/або надані речі і документи та спосіб їх ідентифікації)
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

З протоколом ознайомлені:  ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                     (спосіб ознайомлення, зауваження і доповнення учасників процесуальної дії, прізвище, ініціали, підпис)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

У зв'язку з тим, що особа, яка брала участь у проведенні процесуальної дії, відмовилася підписати протокол, їй надано право дати письмові пояснення щодо причин відмови від підписання. Така особа пояснила, що:

______________________________________________________________________________________
(пояснення, підпис)
_____________________________________________________________________________________.

Факт надання письмових пояснень особи щодо причин відмови підписати протокол засвідчується підписом її захисника (законного представника): ____________________________________________
                                                                                                                                             (прізвище, ініціали, підпис)

У зв'язку з тим, що особа через фізичні вали або з інших причин не може особисто підписати протокол, ознайомлення такої особи з протоколом здійснюється у присутності її захисника (законного представника), який своїм підписом засвідчує зміст протоколу та факт неможливості його підписання особою:

___________________
(підпис)

____________________________________
(прізвище, ініціали затриманої особи)

Протокол склав:

______________________________________________________________________________________
(капітан судна (уповноважена особа із зазначенням посади), підпис, ініціали, прізвище)

Опрос