Идет загрузка документа (181 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол передачи временно изъятого имущества [относительно процессуальных действий во время уголовного производства на морском или речном судне Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2013

ПРОТОКОЛ
передання тимчасово вилученого майна

Місто (судно) ________________

"___" ____________ 20__ року

______________________________________________________________________________________
(капітан судна (уповноважена особа із зазначенням посади), прізвище, ініціали)

у період часу з "___" години "___" хвилин до "___" години "___" хвилин у

приміщенні ___________________________________________________________________________,
                            (вказати місце на судні, координати місця перебування судна, назву судна, дату і місцевий час (із зазначення часового поясу)

керуючись ст. ст. 103 - 107, 167 - 168 КПК України, в присутності _____________________________
                                                                                                                                                   (особа, яка здійснила

______________________________________________________________________________________
законне затримання в порядку, передбаченому статтями 207, 208 КПК України, доставила затриману особу

______________________________________________________________________________________
до капітана судна (уповноваженої особи) та передає йому тимчасово вилучене майно  - із зазначення її прізвища, ім'я, по батькові, дати народження та місця мешкання)

за участі понятих, яким роз'яснені вимоги ч. 3 ст. 66 КПК України про їх обов'язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії:

______________________________________________________________________________________
(їх прізвище, ім'я, по батькові. дата народження та місце проживання, підпис)
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

заздалегідь повідомивши учасникам цієї процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання: _________________________________________________

______________________________________________________________________________________
                                    (характерістики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються

______________________________________________________________________________________
при проведення цієї процесуальної дії, підписи осіб)
_____________________________________________________________________________________,

передає  ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(опис тимчасово вилученого майна. що передається слідчому, прокурору, спосіб його ідентифікації)

що "___" ____________ 20__ року о "___" годині "___"  хвилин було тимчасово вилучено

у  ____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та місце проживання затриманого)

під час його законного затримання безпосередньо після вчинення  _____________________________
______________________________________________________________________________________
(кримінальне правопорушення та його кваліфікація)

Передане майно _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(зазначити спосіб його упакування для надійного зберігання із засвідченням підписами понятих)

З протоколом ознайомлені: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(спосіб ознайомлення учасників зі змістом протоколу, зауваження і доповнення з боку учасників процесуальної дії, прізвище, ініціали, підпис)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

У зв'язку з тим, що особа, яка брала участь у проведенні процесуальної дії ______________________, відмовилася підписати протокол, їй надано право дати письмові пояснення щодо причин відмови від підписання:
______________________________________________________________________________________  
                                                                                                   (пояснення, підпис)
_____________________________________________________________________________________.

Факт надання (або відмови від надання) письмових пояснень особи щодо причин відмови підписати протокол засвідчується підписом її захисника (законного представника), а у разі його відсутності - понятих:

______________________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, підпис)

У зв'язку з тим, що особа через фізичні вади або з інших причин не може особисто підписати протокол, ознайомлення такої особи з протоколом здійснюється у присутності її захисника (законного представника), який своїм підписом засвідчує зміст протоколу та факт неможливості його підписання особою

______________________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, підпис)

Особа, яка передає
тимчасово вилучене майно:

____________________________________________________
(прізвище, ініціали, підпис)

Затриманий:

____________________________________________________
(прізвище, ініціали, підпис)

Поняті:

____________________________________________________
(прізвище, ініціали, підпис)

____________________________________________________
(прізвище, ініціали, підпис)

Протокол склав:

_______________________________________________________________________________________
(капітан судна (уповноважена особа із зазначенням посади), підпис, ініціали, прізвище)

Опрос