Идет загрузка документа (181 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Книга учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях [на морском или речном судне Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2013

КНИГА
обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення

на судні __________________
                    (назва судна)

Почато: "___" ____________ ____________ р.

Закінчено: "___" ____________ ____________ р.

Зберігати: ____________ років

Архів ____________________

N
п/п

П. І. Б. потерпілого (заявника), число. місяць, рік і місце народження, проживання та роботи

Місцеві час, лата (із зазначенням часового поясу)

Інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопо-
рушення

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримі-
нального правопо-
рушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела

Попередня квалі-
фікація кримі-
нального правопо-
рушення (із зазна-
ченням статті
КК України)

Місцеві час та дату (із зазначенням часового поясу) затримання особи

Проведені проце-
суальні дії

Вжиті заходи забез-
печення кримі-
нального провад-
ження

Перелік проце-
суальних документів, вилучених речей, майна та документів, що міститься в зібраних матеріалах проце-
суальних дій

Дата та правоохо-
ронний орган, якому передано матеріали проце-
суальних дій

Дата, дані про судно та П. І. Б. капітана (уповно-
важеної особи), якому передано матеріали

Підпис про одержання документів

надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення

виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос