Идет загрузка документа (79 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение о рассрочке (отсрочке) денежных обязательств (налогового долга) (ненужное вычеркнуть)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2013
Утратил силу

РІШЕННЯ N ___
про розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу)
(непотрібне викреслити)

від ___ ____________ 20__ року

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                    (посада, прізвище, ініціали)

розглянувши заяву

 


 

 


  
,

(код за ЄДРПОУ або
реєстраційний номер облікової
картки платника податків*)

(найменування платника податків
(прізвище, ім'я, по батькові))

на підставі статей 191 розділу I та 100 глави 9 розділу II Податкового кодексу України
вирішив надати розстрочення (відстрочення) сплати грошових зобов'язань (податкового боргу)
                                           (непотрібне викреслити)
під проценти за грошовими зобов'язаннями (податковим боргом):

N
з/п

Назва податку, збору

Код бюджетної класифікації

Усього

У тому числі

основний платіж

основний платіж за актом документальної перевірки

штрафна (фінансова) санкція (штраф)

пеня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

 

 

 

 

 

 

з

 


по

 


Розстрочення (відстрочення) надається
              (непотрібне викреслити)

 

  
  
дата

 

  
  
дата

Строки і сума сплати розстроченого (відстроченого) грошового зобов'язання (податкового боргу)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________
(посада особи, яка прийняла рішення)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

____________
* Або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків).

Опрос