Идет загрузка документа (221 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Реестр налоговых уведомлений-решений, направленных (врученных) плательщикам налогов - физическим лицам

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2013
Утратил силу

Реєстр
податкових повідомлень-рішень, направлених (вручених) платникам податків - фізичним особам

Номер податко-
вого повідом-
лення-
рішення

Дата складання податкового повідом- лення- рішення

Форма податко-
вого повідом-
лення-
рішення

Код структурного підрозділу, що склав податкове повідомлення- рішення

Дата отримання податко- вого повідом- лення- рішення (умотивова- ного рішення) платником податків або дата відмітки про невручення

Прізвище, ім'я, по батькові платника податку

Реєстрацій-
ний номер облікової картки платника податків

Назва платежу

Код платежу

Сума нарахування (зменшення) грошового зобов'язання та/або зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, або від'ємного значення суми податку на додану вартість, грн

Дата подання скарги платни-
ком податків (дата звернен-
ня до суду)

Дата прийняття остаточного рішення при адміністра- тивному оскарженні (дата прийняття судом рішення по суті)

Сума грошових зобов'язань за остаточним рішенням, грн

усього

у тому числі

податкове зобов'я-
зання

штрафні (фінансові) санкції
(штрафи, пеня ЗЕД)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Опрос