Идет загрузка документа (221 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Реестр налоговых уведомлений-решений, направленных (врученных) плательщикам налогов - юридическим лицам

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2013
Утратил силу

Реєстр
податкових повідомлень-рішень, направлених (вручених) платникам податків - юридичним особам

Номер податко-
вого повідом-
лення-
рішення

Дата складання податкового повідом- лення- рішення

Форма податко-
вого повідом-
лення-
рішення

Код структур-
ного підроз-
ділу, що склав податкове повідом-
лення- рішення

Дата отримання податко-
вого повідом
лення-
рішення (умотиво-
ваного рішення) платником податків або дата відмітки про невручення

Наймену-
вання платника податку

Код за ЄДРПОУ

Назва платежу

Код платежу

Сума нарахування (зменшення) грошового зобов'язання та/або зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, або від'ємного значення суми податку на додану вартість, грн

Дата подання скарги платни-
ком податків (дата звернен-
ня до суду)

Дата прийняття остаточ-
ного рішення при адміністра-
тивному оскарженні (дата прийняття судом рішення по суті)

Сума грошових зобов'язань за остаточним рішенням, грн

усього

у тому числі

податкове зобов'я-
зання

штрафні (фінансові) санкції
(штрафи, пеня ЗЕД)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Опрос