Идет загрузка документа (221 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Налоговое уведомление-решение (форма "У")

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2013
Утратил силу

Корінець податкового повідомлення-
рішення
форми "У"

N ______________
від "___" ____________ 20__ року

_________________________________
(повне найменування юридичної особи (філії,
відділення, іншого відокремленого підрозділу) - платника податків
_________________________________
      або прізвище, ініціали фізичної особи -
                   платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта* (для фізичних осіб))

_________________________________
          (податкова адреса платника податків)

Загальна сума грошового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні,
становить ___________ грн

за платежем:
_______________________________
(назва виду штрафної (фінансової) санкції
_______________________________
(штрафу) та пені) (код платежу)

Граничний строк сплати

Сума грошового зобов'язання, грн

 

 

 

 


____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Керівник (заступник керівника)
___________________________________
(найменування органу державної податкової
служби)
_____________ ______________________
(підпис)                  (прізвище, ініціали)

М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав: _________________________________
                    (прізвище, ініціали)
_________________________________
                     
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

У разі надіслання податкового повідомлення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовом повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Податкове повідомлення-рішення

від "___" ____________ 20__ року N ___________

____________________________________________________________
     (найменування органу державної податкової служби та його місцезнаходження)
повідомляє __________________________________________________
                                     (повне найменування юридичної особи (філії,
                     відділення, іншого відокремленого підрозділу) - платника податків,
____________________________________________________________
             або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   (код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки
              платника податків або номер та серія паспорта* (для фізичних осіб))
___________________________________________________________,
                                  (податкова адреса платника податків)
на підставі акта перевірки ______________________________________
                                                 (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
встановлено порушення
____________________________________________________________
                         (посилання на пункт та статтю законодавчого акта,
____________________________________________________________
                                   порушення якого встановлено)
____________________________________________________________

та на підставі підпункту 54.3.3 пункту 54.3 статті 54 глави 4 розділу II Податкового кодексу України та згідно з ____________________________________________________________
                                (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, який є
____________________________________________________________
  підставою для визначення суми штрафних (фінансових) санкцій (штрафів та пені)
нараховано суму грошового зобов'язання за платежем:
____________________________________________________________
                                          (назва та код платежу)

N з/п

Граничний строк сплати

Сума грошового зобов'язання, грн

 

 

 


Сума грошового зобов'язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні, підлягає сплаті протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, що настають за днем узгодження), на бюджетний рахунок одержувача відповідно до ____________________________________________________________
           (вказати пункт та статтю законодавчого акта, яким установлений граничний
                                                           строк сплати)
на бюджетний рахунок одержувача _______________________________
                                                                                         (номер рахунка)
_____________________________________________, в установі банку
                           (найменування одержувача)
____________________________, МФО _______________, призначення платежу - "*;___; сплата грошових зобов'язань за актом перевірки від "___" ____________ ____ року N ___".

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на активи платника податків і таке грошове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Органом державної податкової служби будуть вжиті заходи з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, від першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати такого грошового зобов'язання, розпочинається нарахування пені.

У разі незгоди з сумою грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене з дотриманням вимог статті 56 глави 4 розділу II Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок грошового зобов'язання додається.

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Керівник (заступник керівника)

_____________________
(найменування органу державної податкової служби)

___________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Опрос