Идет загрузка документа (221 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Налоговое уведомление-решение (форма "С")

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2013
Утратил силу

Корінець податкового повідомлення-
рішення
форми "С"

N ______________
від "___" ____________ 20__ року

________________________________
(повне найменування юридичної особи (філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) - платника податків
________________________________
    або прізвище, ініціали фізичної особи -
                 платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта* (для фізичних осіб))
___________________________________
           (податкова адреса платника податків)

Загальна сума штрафних (фінансових) санкцій (штрафу), визначена в цьому податковому повідомленні-рішенні на підставі акта перевірки
______________________________
______________________________,
  (номер та дата складання акта перевірки)
становить _________________ грн,
за платежем: ____________________
______________________________
          (штрафна (фінансова) санкція)
______________________________
                      (код платежу)

Код платежу

Сума штрафних (фінансових) санкцій (штрафу)
(грн)

 

 


____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Керівник (заступник керівника)
___________________________________
(найменування органу державної
податкової служби)
___________ _______________________
(підпис)                  (прізвище, ініціали)

М. П.

Податкове повідомлення-рішення
отримав:
____________________________________
(посада)
____________________________________
(прізвище, ініціали)
____________________________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Податкове повідомлення-рішення

від "___" ____________ 20__ року N ___________

__________________________________________________________
                   (найменування органу державної податкової служби та його
                                                  місцезнаходження)
повідомляє _________________________________________________
                                           (повне найменування юридичної особи (філії,
                            відділення, іншого відокремленого підрозділу) - платника податків
___________________________________________________________
              або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                (код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової
               картки платника податків або номер та серія паспорта* (для фізичних осіб))
__________________________________________________________
                                    (податкова адреса платника податків)
на підставі акта перевірки _____________________________________
                                              (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
встановлено порушення
__________________________________________________________
                         (посилання на пункт та статтю законодавчого акта,
__________________________________________________________
                                         порушення якого встановлено)
__________________________________________________________
та на підставі
підпункту 54.3.3 пункту 54.3 статті 54 глави 4 розділу II Податкового кодексу України та згідно з
__________________________________________________________
                     (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, який є
__________________________________________________________
        підставою для застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) та
                                                визначення їх розміру)
__________________________________________________________
                           (найменування або П. І. Б. платника податків)
застосовано суму штрафних (фінансових) санкцій (штрафу):
______________________________________________________ грн
               (сума штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) (словами))

Код платежу

Сума штрафних (фінансових) санкцій (штрафу)
(грн)

 

 


Сума грошового зобов'язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні, підлягає сплаті протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, що настають за днем узгодження) на бюджетний рахунок одержувача відповідно до __________________________________________________________
                (вказати пункт та статтю законодавчого акта, яким установлено
                                                граничний строк сплати)
на бюджетний рахунок одержувача ______________________________
                                                                                       (номер рахунка)
___________________________, в установі банку _________________,
          (найменування одержувача)
МФО ___________________________, призначення платежу - "*;___; сплата грошових зобов'язань за актом перевірки від ___.___.____ N ___".

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на активи платника податків і таке грошове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Органом державної податкової служби будуть вжиті заходи з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, від першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати такого грошового зобов'язання, розпочинається нарахування пені.

У разі незгоди з сумою грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене з дотриманням вимог статті 56 глави 4 розділу II Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) додається.

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Керівник (заступник керівника)

____________________
(найменування органу державної податкової служби)

___________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Опрос