Идет загрузка документа (221 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Налоговое уведомление-решение (форма "П")

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2013
Утратил силу

Корінець податкового повідомлення-
рішення
форми "П"

N ______________
від "___" ____________ 20__ року

________________________________
(повне найменування юридичної особи (філії,
________________________________
відділення, іншого відокремленого підрозділу) - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                            (Код за ЄДРПОУ)
________________________________
      (податкова адреса платника податків)

Загальна сума завищення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, визначена в цьому податковому повідомленні-рішенні на підставі акта перевірки ____________________________
____________________________________,
           (номер та дата складання акта перевірки)
становить ___________________ грн.

Декларація

Сума завищення від'ємного значення об'єкта оподатку- вання податком на прибуток, грн

N реєст- рації в органі держав- ної податко- вої служби

дата реєст- рації в органі держав- ної податко- вої служби

звітний період, за який подано деклара- цію

*

 

 

 

Всього

 

 

 


Граничний строк зменшення суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток у картці особового рахунка платника податків: "___" ____________ 20__ року

____________
*
Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено завищення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток.

Керівник (заступник керівника)
___________________________________
     (найменування органу державної податкової
                               служби)
___________ _______________________
       (підпис)               (прізвище, ініціали)

М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав:
___________________________________
                             (посада)
___________________________________
                      (прізвище, ініціали)
___________________________________
                             (підпис)
"___" ____________ 20__ року

У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Податкове повідомлення-рішення

від "___" ____________ 20__ року N ___________

___________________________________________________________
   (найменування органу державної податкової служби та його місцезнаходження)
повідомляє
___________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи,
___________________________________________________________
        (філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                              (Код за ЄДРПОУ)
_________________________________________________________,
                                 (податкова адреса платника податків)
що згідно з пунктом 54.3 статті 54 та пунктом 58.1 статті 58 глави 4 розділу II Податкового кодексу України та згідно з ___________________________________________________________
                    (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, який
___________________________________________________________
             є підставою для зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування
                                                     податком на прибуток)
на підставі акта перевірки ______________________________________
                                                 (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
встановлено порушення підпункту ___ пункту ___ статті ___ Податкового кодексу України та ___________________________________________________________
                              (найменування або П. І. Б. платника податків)
зменшено суму від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток у розмірі:

Декларація

Сума завищення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, грн

N реєстрації в органі державної податкової служби

дата реєстрації в органі державної податкової служби

звітний період, за який подано декларацію

*

 

 

 

Всього

 

 

 


___________
Протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні процедури адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, що настають за днем її закінчення), частина суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, яка була завищена, зменшується у картці особового рахунка платника податків, що ведеться в органі державної податкової служби.

У разі незгоди з розміром зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене з дотриманням вимог статті 56 глави 4 розділу II Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок розміру зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування додається.

___________
*
Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено завищення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток.

Керівник (заступник керівника)

____________________
(найменування органу державної податкової служби)

__________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Опрос