Идет загрузка документа (221 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Налоговое уведомление-решение (форма "З")

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2013
Утратил силу

Корінець податкового повідомлення-
рішення
форми "З"

N ______________
від "___" ____________ 20__ року

___________________________________
(повне найменування юридичної особи (філії,
відділення, іншого відокремленого підрозділу) - платника податків
___________________________________
           або прізвище, ініціали фізичної особи -
                          платника податків)
___________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта* (для фізичних осіб))
___________________________________
           (податкова адреса платника податків)

Сума штрафу, визначена в цьому податковому повідомленні-рішенні на підставі пункту 124.1 статті 124 глави 11 розділу II Податкового кодексу України, за відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, що потребує обов'язкової попередньої згоди органу державної податкової служби на таке відчуження, згідно з актом перевірки від ____________ 20__ року N _______
становить: _______________________ грн.

Граничний строк сплати:
"___" ____________ 20__ року

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Керівник (заступник керівника)
___________________________________
     (найменування органу державної податкової
                              служби)
_____________ ______________________
         (підпис)              (прізвище, ініціали)

М. П.

Податкове повідомлення отримав:

___________________________________
                            (посада)
___________________________________
                    (прізвище, ініціали)
___________________________________
                             (підпис)
"___" ____________ 20__ року

У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Податкове повідомлення-рішення

від "___" ____________ 20__ року N ___________

___________________________________________________________
      (найменування органу державної податкової служби та його місцезнаходження)
повідомляє _________________________________________________
                                          (повне найменування юридичної особи (філії,
                          відділення, іншого відокремленого підрозділу) - платника податків
___________________________________________________________
              або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                   (код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) та реєстраційний номер облікової
               картки платника податків або номер та серія паспорта* (для фізичних осіб))
__________________________________________________________,
                                    (податкова адреса платника податків)
що відповідно до акта перевірки ________________________________
                                                                (посилання на акт (номер, дата складання))
встановлено порушення
__________________________________________________________
  (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, порушення яких встановлено)
__________________________________________________________,
та на підставі
пункту 124.1 статті 124 глави 11 розділу II Податкового кодексу України за відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, що потребує обов'язкової попередньої згоди органу державної податкової служби на таке відчуження,
___________________________________________________________
       (найменування юридичної особи (її філії, відділення, іншого відокремленого
                                                             підрозділу) -
___________________________________________________________
платника податків або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

зобов'язано сплатити штраф у розмірі вартості відчуженого майна, що становить
_______________________________________________________ грн,
                             
(вказати суму штрафної санкції словами)
протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, що настають за днем узгодження) на бюджетний рахунок одержувача __________________________________________
                                                                       (номер рахунка)
____________________, в установі банку ____________, МФО ______,
(найменування одержувача)
призначення платежу - "*;___; сплата грошових зобов'язань за актом перевірки від "___" ____________ ____ року N ___".

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на майно платника податків і таке податкове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Органом державної податкової служби будуть вжиті заходи з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, від першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати такого грошового зобов'язання, розпочинається нарахування пені.

У разі незгоди з сумою грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене з дотриманням вимог статті 56 глави 4 розділу II Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) додається. ____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Керівник (заступник керівника)

___________________
(найменування органу державної податкової служби)

____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Опрос