Идет загрузка документа (221 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Налоговое уведомление-решение (форма "Р")

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2013
Утратил силу

Корінець податкового повідомлення-
рішення
форми "Р"

N ______________
від "___" ____________ 20__ року

___________________________________
(повне найменування юридичної особи (філії,
відділення, іншого відокремленого підрозділу) -
платника податків
___________________________________
       або прізвище, ініціали фізичної особи -
                     платника податків)
___________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта* (для фізичних осіб)

___________________________________
          (податкова адреса платника податків)

Сума _____________________ грошового
                   (збільшено/зменшено)
зобов'язання, визначена в цьому податковому повідомленні-рішенні на підставі акта перевірки:
_________________________________
      (номер та дата складання акта перевірки)
_________________________ грн,
за платежем:
___________________________________
(назва податку, збору або виду штрафної
(фінансової) санкції (штрафу))
___________________________________
                              (код платежу)

Граничний строк сплати

Сума грошового зобов'язання, грн.

за основним платежем ("+" - збільшення; "-" - зменшення)

за штрафними (фінансовими) санкціями
(штрафами)

 

 

 


____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Керівник (заступник керівника)
___________________________________
(найменування органу державної податкової
служби)
______________ ____________________
(підпис)                (прізвище, ініціали)

М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав:
____________________________________
                                 (посада)
____________________________________
                         
(прізвище, ініціали)
____________________________________
                                 (підпис)
"___" ____________ 20__ року

У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Податкове повідомлення-рішення

від "___" ____________ 20__ року N ___________

___________________________________________________________
     (найменування органу державної податкової служби та його місцезнаходження)
повідомляє __________________________________________________
                                      (повне найменування юридичної особи (філії,
                         відділення, іншого відокремленого підрозділу) - платника податків
___________________________________________________________
             або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 (код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової
картки платника податків або номер та серія паспорта* (для фізичних осіб))

___________________________________________________________,
                                       (податкова адреса платника податків)
що згідно з підпунктом ______ пункту 54.3 статті 54 глави 4 розділу II Податкового кодексу України та відповідно до ___________________________________________________________
                           (посилання на пункт та статтю законодавчого акта,
___________________________________________________________
          відповідно до якого був зроблений розрахунок або перерахунок грошових
                                                             зобов'язань)
___________________________________________________________
на підставі акта перевірки ______________________________________
                                                   (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
встановлено порушення _______________________________________
                          (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, порушення якого
___________________________________________________________,
    встановлено та відповідно до якого був зроблений розрахунок або перерахунок
                                                 грошових зобов'язань)
у зв'язку з чим ______________________ суму грошового зобов'язання
                                     (збільшено/зменшено)
___________________________________________________________
                               (найменування або П. І. Б. платника податків)
за платежем:
___________________________________________________________
          (назва податку, збору або вид штрафних (фінансових) санкцій (штрафів),
___________________________________________________________
                                 код платежу та загальна сума словами)

Граничний строк сплати

Сума грошового зобов'язання, грн

за основним платежем
("+" - збільшення;
"-" - зменшення)

за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами)

 

 

 


Сума нарахованого грошового зобов'язання підлягає сплаті протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, що настають за днем узгодження), на бюджетний рахунок одержувача відповідно до ________________________________________________
___________________________________________________________
        (вказати пункт та статтю законодавчого акта, яким установлено граничний
                                                          строк сплати)
на бюджетний рахунок одержувача ______________________________
                                                                                         (номер рахунка)
_____________________________________________, в установі банку
                             (найменування одержувача)
__________________________________, МФО ___________________,
призначення платежу - "*;___; сплата грошових зобов'язань за актом перевірки від "___" ____________ ____ року N ___".

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на активи платника податків і таке грошове зобов'язання буде визнано податковим боргом.

Органом державної податкової служби будуть вжиті заходи з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, від першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати такого грошового зобов'язання, розпочинається нарахування пені.

У разі виявлення органом державної податкової служби заниження податкового зобов'язання на суму такого заниження, нарахованого у цьому податковому повідомленні-рішенні, та за весь період заниження (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження) у день настання строку погашення цього податкового зобов'язання буде здійснено нарахування пені.

У разі незгоди з сумою грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене з дотриманням вимог статті 56 глави 4 розділу II Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок податкового зобов'язання та штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) додається.

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Керівник (заступник керівника)

___________________
(найменування органу державної податкової служби)

____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Опрос