Идет загрузка документа (221 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Налоговое уведомление-решение (форма "Ф")

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2013
Утратил силу

Корінець податкового повідомлення-
рішення

форми "Ф"
N ______________

від "___" ____________ 20__ року

____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -
платника податків)
____________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або номер та серія паспорта*)
____________________________________
(податкова адреса платника податків)

Загальна сума податкового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні,
становить ___________ грн ______ коп.
за платежем:
_________________________________
                    (назва податку, збору)
_________________________________
_________________________________
                          (код платежу)

Граничний строк сплати

Сума податкового зобов'язання, грн, коп.

 

 

 

 

 

 


____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Керівник (заступник керівника)
____________________________________
(найменування органу державної податкової
служби)
______________ _____________________
(підпис)                 (прізвище, ініціали)

М. П.

Податкове повідомлення-рішення
отримав:
___________________________________
                         (прізвище, ініціали)
___________________________________
                               (підпис)

"___" ____________ 20__ року

У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Податкове повідомлення-рішення

від "___" ____________ 20__ року N ________

__________________________________________________________
  (найменування органу державної податкової служби та його місцезнаходження)
повідомляє ________________________________________________
                         
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)
__________________________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія
                                                     паспорта*)
_________________________________________________________,
                                (податкова адреса платника податків)
що згідно з підпунктом 54.3.3 пункту 54.3 статті 54 глави 4 розділу II Податкового кодексу України та відповідно до __________________________________________________________
                 (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, відповідно
__________________________________________________________
       до яких був зроблений розрахунок або перерахунок податкових зобов'язань)

Вам визначено суму податкового
зобов'язання за платежем: _____________________________________
                                                              (назва податку, збору та код платежу)

N з/п

Граничний строк сплати

Сума податкового зобов'язання,
грн, коп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Указані суми підлягають сплаті у строк, визначений у графі "Граничний строк сплати", відповідно до
 __________________________________________________________
            
(вказати законодавчий акт, яким установлено граничний строк сплати)
__________________________________________________________
на бюджетний рахунок одержувача _____________________________
                                                                                     (номер рахунка)
____________________________________________, в установі банку
                                 (найменування одержувача)
_______________________________, МФО ____________________,
призначення платежу - "*;___; сплата грошових зобов'язань за актом перевірки від "___" ____________ ____ року N ___".

У разі несплати в установлений строк податкового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на активи платника податків і таке податкове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Органом державної податкової служби будуть вжиті заходи з погашення податкового боргу у порядку, встановленому законодавством.

У разі несплати в установлений строк податкового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомлені-рішенні, від першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати такого податкового зобов'язання, розпочинається нарахування пені.

У разі незгоди з сумою податкового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене в адміністративному порядку з дотриманням вимог Податкового кодексу України або у судовому порядку.

У разі незгоди з сумою податкового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене з дотриманням вимог статті 56 глави 4 розділу II Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок податкового зобов'язання додається.

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Керівник (заступник керівника)

___________________
(найменування органу державної податкової служби)

___________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Опрос