Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт о проведении проверки состояния сохранности имущества плательщика налогов, находящегося в налоговом залоге

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2013
Утратил силу

АКТ
про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

від "___" ____________ 20__ року

N ____

За результатами проведеної _____________________________________________________________
                                                                                           (найменування органу державної податкової служби)
перевірки стану збереження майна _______________________________________________________
                                (найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер
                                                                                                                     облікової картки платника податків*)
встановлено таке: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (зміст з посиланням на пункти та статті законодавчих актів)

У разі встановлення порушення вказується його зміст, а також наводиться перелік майна, яке було відчужено.

Акт складається у двох примірниках.

Податковий керуючий

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер паспорта.

Опрос