Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Уведомление о проведении проверки состояния сохранности имущества плательщика налогов, находящегося в налоговом залоге

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2013
Утратил силу

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

від "___" ____________ 20__ року

N _________

_____________________________________________________________________________________
                                       (найменування органу державної податкової служби та його місцезнаходження)
повідомляє про проведення "___" ____________ 20___ року перевірки стану збереження майна
_____________________________________________________________________________________,
        (найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової
                                                                                           картки платника податків*)
яка проводиться на підставі пункту 91.3 статті 91 глави 9 розділу II Податкового кодексу України.

На перевірку направляється ___________________________________________________________,
                                                                                          (прізвище та ініціали податкового керуючого)
який відповідно до наказу ______________________________________________________________
                                                                                   (найменування органу державної податкової служби)
від "___" ____________ 20__ року N ___ призначений податковим керуючим
_____________________________________________________________________________________.
       (найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової
                                                                                        картки платника податків*)

Керівник органу державної
податкової служби

  
____________
(підпис)

  
________________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер паспорта.

Опрос