Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка о наличии безнадежного налогового долга

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2013
Утратил силу

ДОВІДКА

від "___" ____________ 20__ року

про наявність безнадійного податкового боргу

Відповідно до статті 101 глави 9 розділу II Податкового кодексу України та на підставі
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
податковий борг _______________________________________________________________________
                                        (код за ЄДРПОУ, найменування юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер
                                       
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
                                        релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
                                        податків))

у сумі __________ грн, який виник станом на "___" ____________ 20__ р., вважається безнадійним, у тому числі:

грн

N з/п

Найменування
податків і зборів

Код бюджетної класифікації

Безнадійний податковий борг

усього

у тому числі

податки, збори

пеня

штрафні (фінансові) санкції (штрафи)

діючі розстрочення (відстрочення)

проценти за користування розстроченням (відстроченням)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

*

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Податковий борг з фіксованого сільськогосподарського податку, плати за землю за період з дня настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) і до закінчення термінів його сплати за календарний рік, у якому такі обставини виникли, та з єдиного податку - до закінчення термінів його сплати за відповідний звітний квартал.

Дата виникнення безнадійного податкового боргу "___" ____________ 20__ року.

Копії підтверджувальних документів додаються.

_____________________________
(посада особи, яка прийняла рішення)

____________
(підпис)

_______________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Опрос