Идет загрузка документа (189 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Уведомление о прекращении деятельности обособленным подразделением лицензиата

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.01.2013
Утратил силу

Повідомлення
про припинення діяльності відокремленим підрозділом ліцензіата

Заявник ______________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)
_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання)
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
(місце проживання фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
(серія, номер паспорта фізичної особи - підприємця, ким і коли виданий)

Номер телефону _______________________________________________________________________

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання ____________________________________

Код за ЄДРПОУ _______________________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи - підприємця)* __________________________________

Повідомляємо, що припинено діяльність відокремленого(их) підрозділу(ів), місце(я) діяльності фізичної особи - підприємця, а саме:

Для юридичних осіб:

Для фізичної особи - підприємця місця провадження медичної практики: _____________

"___" ____________ 20__ року
         М. П.

_____________________
          (підпис заявника)

________________
    (прізвище, ініціали)

Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 20__ року N _____

__________________________
 (підпис особи, яка прийняла заяву)

___________________
        (прізвище, ініціали)

____________
* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

(Ліцензійні умови із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства охорони здоров'я України від 02.03.2011 р. N 130,
від 05.12.2011 р. N 847,
 у редакції наказу Міністерства охорони
здоров'я України від 30.11.2012 р. N 981)

Опрос