Идет загрузка документа (218 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Запрос о предоставлении выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.01.2013
Утратил силу

  

____________
1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта, зазначаються відомості про серію та номер паспорта.

2 Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

 

Вихідний N ___________
Дата "___" ____________

 

ЗАПИТ
про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

V. Додаткові критерії пошуку відомостей для базового та розширеного витягу (заповнюється та подається тільки при поданні запиту про надання базового та розширеного витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

____________________________________________________________________________________________________

Основний вид економічної діяльності на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці України (район, населений пункт)

 

Код за КВЕД  

Область

_______________________________________________________

 

Район області

_______________________________________________________

 

Місто обласного підпорядкування

______________________________________________________

Автономна Республіка Крим

 

Район міста Автономної Республіки Крим

_______________________________________________________

Місто із спеціальним статусом

_______________________________________________________

 

Район міста із спеціальним статусом

_______________________________________________________

Відомості про особу, яка обирається (призначається) до органу управління юридичної особи, уповноваженої представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами

 

Прізвище

____________________________________________________________________________

 

Ім'я

____________________________________________________________________________

 

По батькові

____________________________________________________________________________

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

 

або паспортні дані (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)   - серія паспорта
  - номер паспорта

Відомості про засновника (учасника) юридичної особи

 

Повне найменування юридичної особи - засновника або прізвище, ім'я, по батькові засновника

 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

 

Ідентифікаційний код юридичної особи, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або паспортні дані (для

 

фізичних осіб,які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)      - серія паспорта   - номер паспорта

____________________________________________________________________________________________________


Сторінку _______________ заповнив    ____________                        ________________________________________
                     (зазначається                                      (підпис)                                                      (ініціали, прізвище)
                 порядковий номер
                          сторінки)

VI. До вибіркового витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців додатково внести такі відомості про юридичну особу (заповнюється та подається тільки при поданні запиту про надання вибіркового витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

____________________________________________________________________________________________________

1. Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків.

2. Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа; частки кожного із засновників (учасників).

3. Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування.

4. Види діяльності.

5. Відомості про органи управління юридичної особи.

6. Прізвища, імена, по батькові, дати обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу в правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, або керівника органу державної влади.

7. Дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

8. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи.

9. Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу.

10. Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення.

11. Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу.

12. Назва установчого документа.

13. Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту.

14. Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи.

15. Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації; відомості про розпорядника майна, санатора.

16. Відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення.

17. Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог.

18. Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення.

19. Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення.

20. Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа.

21. Дані про юридичних осіб - правонаступників.

22. Номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

23. Місцезнаходження реєстраційної справи.

24. Відомості, отримані у порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України:

 

дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа перебуває на обліку;

 

дата надходження від органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", у зв'язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ;

 

дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;

 

дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску - юридичної особи, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

 

термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі державної податкової служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи.

25. Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою.

26. Дані про реєстраційні дії.

____________________________________________________________________________________________________


Сторінку _______________ заповнив    ____________                        ________________________________________
                     (зазначається                                      (підпис)                                                      (ініціали, прізвище)
                 порядковий номер
                          сторінки)

VII. До вибіркового витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців додатково внести такі відомості про фізичну особу - підприємця (заповнюється та подається тільки при поданні запиту про надання вибіркового витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

____________________________________________________________________________________________________

1. Види діяльності.

2. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

3. Відомості, отримані у порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України:

 

дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, у яких фізична особа - підприємець перебуває на обліку;

 

дата надходження від органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ;

 

дані органів статистики про основний вид економічної діяльності фізичної особи - підприємця, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;

 

дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску - фізичної особи - підприємця, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

 

термін, до якого фізична особа - підприємець перебуває на обліку в органі державної податкової служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місця проживання фізичної особи - підприємця.

4. Дані про перебування фізичної особи - підприємця у процесі припинення підприємницької діяльності, банкрутства.

5. Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка призначена управителем майна фізичної особи - підприємця.

6. Відомості про строк, визначений фізичною особою - підприємцем або спадкоємцем, опікуном, піклувальником чи управителем майна фізичної особи - підприємця, для заявлення кредиторами своїх вимог.

7. Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, підстава для його внесення.

8. Дата відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, підстава для її внесення.

9. Місцезнаходження реєстраційної справи.

10. Інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою - підприємцем.

11. Дані про реєстраційну(і) дію(ї).

____________________________________________________________________________________________________


Сторінку _______________ заповнив    ____________                        ________________________________________
                     (зазначається                                      (підпис)                                                      (ініціали, прізвище)
                 порядковий номер
                          сторінки)

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 27.06.2013 р. N 1283/5)

 

  

____________
1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта, зазначаються відомості про серію та номер паспорта.

2 Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

 

Повідомлення
про відмову у наданні відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

На запит від "___" ____________ 20__ року N ___________________, що надійшов від ____________________________________________________________________________________
                                (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
повідомляємо про відмову у наданні _____________________________________________________
                                                                                                                (виписки, витягу, довідки - необхідне зазначити)
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з таких підстав: ____
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Дата видачі повідомлення "___" ____________ 20__ року.

Державний реєстратор
_________________________________________
(найменування структурного підрозділу територіального
органу Міністерства юстиції України, що 
забезпечує реалізацію повноважень Державної

реєстраційної служби України)

 
____________________
(підпис)

 
М. П.

 
___________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 04.11.2013 р. N 2305/5)

 

ДОВІДКА
про вартість надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

На запит від "___" ____________ 20__ року N ______________________, що надійшов від ____________________________________________________________________________________,
                                      (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
повідомляємо, що вартість витягу _______________________________________________________
                                                                                       (базового, розширеного, вибіркового, про відокремлений
                                                                                             підрозділ юридичної особи - необхідне зазначити)
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців становить ____________________________________________________________________________________
                                                                                              (сума цифрами)
(______________________________________________________________________________ грн.).
                                                                                                    (сума словами)

Дата видачі довідки "___" ____________ 20__ року.

Державний реєстратор
_________________________________________
(найменування структурного підрозділу територіального
органу Міністерства юстиції України, що
забезпечує реалізацію повноважень Державної
реєстраційної служби України)

 
____________________
(підпис)

 
М. П.

 
_________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 04.11.2013 р. N 2305/5)

____________

Опрос