Идет загрузка документа (77 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка о заключенных регистратором владельцев именных ценных бумаг договорах на ведение реестра/информации относительно эмитента, осуществляющего ведение собственного реестра именных ценных бумаг

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 16.01.2013
Утратил силу

Довідка про укладені Реєстратором договори на ведення реєстру/інформації щодо Емітента

Номер за порядком

Рік, за який подаються Дані

Квартал, за який подаються Дані

Дата, станом на яку складено Дані (Дата засвідчення даних)

Дані Реєстратора/Емітента: код за ЄДРПОУ

Дані про емітента: код за ЄДРПОУ

Дані про емітента: повне найменування

Дані про емітента: організаційно-правова форма1

Дані про емітента: електронна пошта

Дані про емітента: ВЕБ-сторінка

Дані про емітента: зареєстрований розмір статутного капіталу, грн

Дані про місцезнаходження емітента: код території 2

Дані про місцезнаходження емітента: поштовий індекс

Дані про місцезнаходження емітента: населений пункт

Дані про місцезнаходження емітента: вулиця, будинок, корпус, офіс

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Дані про цінні папери: код3

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів, грн

Дані про випуск цінних паперів: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Дані про випуск цінних паперів: кількість цінних паперів у випуску, шт.

Дані про випуск цінних паперів: номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів

Дані про випуск цінних паперів: дата реєстрації випуску

Дані про випуск цінних паперів: орган, що зареєстрував випуск

Дані про договір на ведення реєстру: номер договору

Дані про договір на ведення реєстру: дата укладення

Дані про договір на ведення реєстру: термін дії договору

Дата отримання документів та даних системи реєстру

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, від якої було отримано документи та дані системи реєстру

Найменування юридичної особи, від якої було отримано документи та дані системи реєстру

Дата формування системи реєстру

Дата припинення дії договору на ведення реєстру (припинення самостійного ведення системи реєстру Емітентом)

Стан реєстру: "1" - закриття, "2" - ведення

Дата закриття реєстру

Орган, що скасував реєстрацію випуску цінних паперів

Дата передачі документів та даних системи реєстру

Код за ЄДРПОУ особи, якій було передано реєстр та документи системи реєстру

Найменування юридичної особи, якій було передано реєстр та документи системи реєстру

Підстава для закриття: "1" - скасування реєстрації випуску цінних паперів, "2" - зупинення обігу цінних паперів, "3" - передача реєстру зберігачу у зв'язку з переведенням випуску у бездокументарну форму існування, "4" - передача системи реєстру іншому реєстроутримувачу, "5" - припинення дії договору на ведення реєстру, "6" - анулювання дії ліцензії, "7" - інше 4.

Примітки

____________
1 Заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

4 Підстава закриття системи реєстру обов'язково заповнюється у рядку "Примітки".

Опрос