Идет загрузка документа (178 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Перечень институционных инвесторов, активами которых управляет компания по управлению активами/лицо, осуществляющие управление активами негосударственных пенсионных фондов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 16.01.2013

Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа

Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Повне найменування Компанії/Особи

Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів

Повне найменування фонду / страхової компанії

Вид фонду1

Тип фонду2

Дата реєстрації фонду

Дата досягнення нормативів ПІФ

Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ

Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)

Балансова вартість активів в управлінні (грн)

Дата прийняття рішення щодо припинення діяльності ІСІ

Строк дії договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)

____________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1249
,
 від 16.02.2016 р. N 177)

 

ПЕРЕЛІК
емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія

Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Повне найменування Компанії

Найменування емітента іпотечних облігацій

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів

Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям

Номер договору про управління іпотечним покриттям

Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн

Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн

Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій

Вид іпотечних облігацій

 

Довідка про вартість чистих активів

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ

Повне найменування ІСІ

Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Вид ІСІ1

Тип ІСІ2

Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ

Термін дії ІСІ

Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)

____________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Таблиця 2

Код за ЄДРПОУ Компанії

Код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування фонду

Повідомлення станом на дату

Звітний рік

Звітний квартал

Вид ІСІ1

Тип ІСІ2

Клас ІСІ (у разі наявності)3

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Активи фонду, грн (балансова вартість) (на кінець звітного періоду)

Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)

Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)4

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)4

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)4

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)4

Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - резидентів4

Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - нерезидентів4

Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - резидентів4

Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - нерезидентів4

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду)

Номінальна вартість одного цінного папера

____________
1 Заповнюється відповідно до
довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється відповідно до довідника 47 "Класи спеціалізованих та кваліфікаційних інститутів спільного інвестування" Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року (крім інвестиційних сертифікатів на пред'явника).

Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування фонду

Повідомлення станом на дату

Звітний рік

Звітний квартал

Вид фонду1

Тип фонду2

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Вид цінного папера3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента

Найменування емітента-резидента / нерезидента

Код країни

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

Кількість цінних паперів (шт.)

Номінальна вартість одного цінного папера (грн)

Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)

Загальна вартість цінних паперів (грн)

Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду / частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

____________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється відповідно до довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування фонду

Повідомлення станом на дату

Звітний рік

Звітний квартал

Вид фонду1

Тип фонду2

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)

Місцезнаходження об'єкта нерухомості

Вартість (грн)

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

____________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування фонду

Повідомлення станом на дату

Звітний рік

Звітний квартал

Вид фонду1

Тип фонду2

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів

Сума грошових коштів у гривнях

Сума грошових коштів в іноземній валюті

Назва валюти3

Найменування банку

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку

МФО банку

Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)

Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)

Дата початку зберігання

Дата закінчення зберігання

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

____________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

Перелік інвестицій у банківські метали

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування фонду

Повідомлення станом на дату

Звітний рік

Звітний квартал

Вид фонду1

Тип фонду2

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Найменування банку

МФО банку

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку

Вид банківського металу

Кількість банківського металу (унцій)

Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал

Вартість (грн)

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

____________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

Перелік інших інвестицій

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування фонду

Повідомлення станом на дату

Звітний рік

Звітний квартал

Вид фонду1

Тип фонду2

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)

Вартість (грн)

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору

Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)

Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)

Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)

____________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

Дебіторська заборгованість

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування фонду

Повідомлення станом на дату

Звітний рік

Звітний квартал

Вид фонду1

Тип фонду2

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора

Найменування дебітора

Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору

Підстави виникнення заборгованості

Розмір забезпечення (у разі наявності)

Дата виникнення дебіторської заборгованості

Планова дата погашення дебіторської заборгованості

Вартість (грн)

Рядок виключено

Рядок виключено

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

____________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

3 Виноску виключено 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.10.2013 р. N 2349
,
 від 23.09.2014 р. N 1249
,
 від 16.02.2016 р. N 177)

 

Титульний аркуш

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Дата оприлюднення Інформації

Інтернет-адреса оприлюднення Інформації

Посада керівника Компанії

Прізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії

Повне найменування інституту спільного інвестування

Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації

Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації

Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації

E-mail контактної особи з питань складеної Інформації

 

Інформація про корпоративний інвестиційний фонд

Таблиця 1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування інвестиційного фонду

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Вид ІСІ1

Тип ІСІ2

Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію

Територія (область)3

Місцезнаходження

Дата реєстрації випуску акцій

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2

Форма випуску4

Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція - 1; прилюдна пропозиція - 2

Номінальна вартість акції (грн)

Зареєстрована загальна кількість акцій (штук)

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

____________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється відповідно до довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюється відповідно до довідника 3 "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами" Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвестиційний фонд

Таблиця 2

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування інвестиційного фонду

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Вид ІСІ1

Тип ІСІ2

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4

Найменування юридичної особи

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи

Місцезнаходження юридичної особи

____________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.10.2013 р. N 2349
,
 від 23.09.2014 р. N 1249)

 

Інформація про пайовий інвестиційний фонд

Таблиця 1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування інвестиційного фонду

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Вид ІСІ1

Тип ІСІ2

Повне найменування Компанії

Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Код території за КОАТУУ компанії з управління активами

Територія (область) Компанії3

Місцезнаходження Компанії

Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів

Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2

Форма випуску4

Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція -1; прилюдна пропозиція - 2

Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн)

Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

____________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється відповідно до довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюється відповідно до довідника 3 "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами" Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд

Таблиця 2

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування інвестиційного фонду

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Вид ІСІ1

Тип ІСІ2

Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Найменування юридичної особи

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи

Місцезнаходження юридичної особи

____________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.10.2013 р. N 2349
,
 від 23.09.2014 р. N 1249)

 

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів, крім венчурних фондів)

Таблиця 1

Код за ЄДРПОУ Компанії

Код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування інвестиційного фонду

Вид Інформації: 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Вид ІСІ1

Тип ІСІ2

Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)

Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, сума (грн)

Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, фактичний розмір винагороди (грн)

Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, перевищення нормативу (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, сума (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, фактичний розмір винагороди (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, перевищення нормативу (грн)

Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн)

Разом фактичний розмір винагороди (грн)

Разом перевищення нормативу (грн)

____________
1 Заповнюється відповідно до
довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних венчурних фондів)

Таблиця 2

Код за ЄДРПОУ Компанії

Код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування інвестиційного фонду

Вид Інформації: 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Вид ІСІ1

Тип ІСІ2

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу (грн)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, перевищення нормативу (грн)

Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн)

Разом фактичний розмір винагороди (грн)

Разом перевищення нормативу (грн)

____________
1 Заповнюється відповідно до
довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

(додаток 9 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1249)

 

Довідка про склад та розмір витрат,
що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Таблиця 1

____________
1 Заповнюється відповідно до
довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування

Таблиця 2

____________
1 Заповнюється відповідно до
довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

(додаток 10 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1249)

 

НЕРЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ 
 про рішення вищого органу КІФ або наглядової ради про припинення КІФ шляхом ліквідації

Додаток 11 виключено

(додаток 11 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.09.2013 р. N 1929
,
 виключено згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1249)

 

НЕРЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ
про рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації

Додаток 12 виключено
 (згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23 вересня 2014 року N 1249)

 

НЕРЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ
про рішення Комісії про припинення ІСІ шляхом ліквідації

Додаток 13 виключено
 (згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23 вересня 2014 року N 1249)

 

НЕРЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ
про рішення Компанії про припинення ПІФ шляхом ліквідації

Додаток 14 виключено
 (згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23 вересня 2014 року N 1249,
у зв'язку з цим додатки 15 - 19 вважати відповідно додатками 11 - 15)

 

Загальна вартість активів недержавного пенсійного фонду

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду

Вид Інформації: 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна

Звітний рік

Звітний квартал

Вид фонду1

Тип фонду2

Повідомлення станом на дату

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн)

Балансова вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна (грн)

Балансова вартість грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банківських установах (грн)

Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн)

Балансова вартість інших інвестицій (грн)

Разом (грн)

Прізвище, ім'я, по батькові керівника особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн)

____________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

(додаток 11 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.10.2013 р. N 2349)

 

Титульний аркуш

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повне найменування Особи

Посада керівника

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації

Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації

Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації

E-mail контактної особи з питань складеної Інформації

 

Інформація про недержавний пенсійний фонд

Таблиця 1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду

Вид Інформації: 2 - щоквартальна

Звітний рік

Звітний квартал

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Вид фонду1

Тип фонду2

Дата реєстрації недержавного пенсійного фонду як фінансової установи

Код території за КОАТУУ

Територія (область) 3

Місцезнаходження недержавного пенсійного фонду

Код міжміського телефонного зв'язку

Телефон

E-mail

www-адреса

Код за КВЕД

____________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється відповідно до довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд

Таблиця 2

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду

Вид Інформації: 2 - щоквартальна

Звітний рік

Звітний квартал

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4

Найменування юридичної особи

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи

Місцезнаходження юридичної особи

(додаток 13 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.10.2013 р. N 2349)

 

Довідка про нарахування винагороди особі, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

____________
1 Заповнюється відповідно до
довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

(додаток 14 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 10.10.2013 р. N 2349)

 

ДОВІДКА
про розрахунок показника розміру власних коштів

Таблиця 1

Код за ЄДРПОУ Компанії/Особи

Найменування Компанії/Особи

Дата, станом на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

Розмір власних коштів, грн

Розмір капіталу першого рівня, грн

Розмір капіталу другого рівня, грн

Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал, грн

Резервний капітал, грн

Додатковий капітал, грн

Нерозподілений прибуток на початок звітного року, грн

Прибуток поточного року, у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою), грн

Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн

Довгострокової дебіторської заборгованості, в тому числі пролонгованої, термін сплати якої не настав, грн

Рядок виключено

Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав, грн

Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн

Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн

Прибутку на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн

Непокритий збиток на початок звітного року, грн

Збитки поточного року, грн

Фінансових інвестицій у статутний капітал підприємств (крім публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн

Фінансових інвестицій у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду), грн

Балансової вартості цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій, грн

Балансової вартості цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів, грн

Гудвіл, грн

Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, та векселі, видані фізичними особами, грн

Відстрочені податкові активи, грн

Витрати майбутніх періодів, грн

Внески до незареєстрованого статутного капіталу, грн

Капітал у дооцінках, грн

Примітки

Примітка. Дані таблиці у гривнях зазначаються з округленням до двох знаків після коми.

ДОВІДКА
про розрахунок нормативу достатності власних коштів

Таблиця 2

Код за ЄДРПОУ Компанії/Особи

Найменування Компанії/Особи

Дата, станом на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

Розмір власних коштів, грн

Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, представницькі витрати тощо), грн

Витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, грн

Витрати на службові відрядження, грн

Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, страхування майна, комунальні послуги), грн

Витрати на оплату послуг зв'язку, грн

Винагороди за консультаційні послуги, грн

Винагороди за інформаційні послуги, грн

Винагороди за аудиторські послуги, грн

Винагороди за інші послуги, грн

Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, грн

Витрати на охорону приміщень, грн

Розмір фіксованих накладних витрат, грн

Норматив достатності власних коштів1

Примітки

Примітка. Дані таблиці у гривнях зазначаються з округленням до двох знаків після коми.

____________
1 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

ДОВІДКА
про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику

Таблиця 3

Примітка. Дані таблиці у гривнях зазначаються з округленням до двох знаків після коми.

____________
1 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

ДОВІДКА
про розрахунок коефіцієнта фінансової стійкості

Таблиця 4

Примітка. Дані таблиці у гривнях зазначаються з округленням до двох знаків після коми.

____________
1 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

(Положення доповнено додатком 15 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.10.2013 р. N 2349
,
додаток 15 у редакції
рішень Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1249
,
 від 16.02.2016 р. N 177
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.01.2017 р. N 1)

 

ВІДОМОСТІ
про аудиторський висновок (звіт)

1

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

2

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

5

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

6

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

7

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

8

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

9

Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності)

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

12

Дата аудиторського висновку (звіту)

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

____________
* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Директор департаменту систематизації
та аналізу фінансової звітності учасників
ринку капіталу, та пруденційного нагляду

К. Рафальська

(Положення доповнено додатком 16 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1249
,
додаток 16 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 07.11.2017 р. N 786)

 

Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані на кінець звітного місяця

Додаток 20 виключено

(Положення доповнено додатком 20 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.10.2013 р. N 2349
,
додаток 20 виключено згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1249)

 

Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до ІСІ (крім венчурних фондів), розраховані за кожний робочий день місяця

Додаток 21 виключено

(Положення доповнено додатком 21 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.10.2013 р. N 2349
,
додаток 21 виключено згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1249)

____________

Опрос